Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Településrendezési Tervének módosítása

Fenti tárgyban Hódmezővásárhely MJ Város Önkormányzata kezdeményezte a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) szerinti 42. § szerinti végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását.

A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. Az R. 1. számú melléklet 1.26. sor alapján tárgyi beruházás ezen ügyek közé tartozik.

Az R-ben foglalt cél megvalósításával összefüggésben tervezett településrendezési eszköz módosítása az Eljr. 32. § (6) bekezdés a) pontja értelmében tárgyalásos eljárás szerint történik.
Az Eljr. 42. § (4) bekezdésének megfelelően a végső szakmai véleményezési szakaszban
2014. március 12-én (szerdán) de. 10.00 órai kezdettel egyeztető tárgyalást hívok össze.

Az egyeztető tárgyalás helyszíne:
Hódmezővásárhely MJ Város Polgármesteri Hivatala Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Kistárgyaló (I. emelet 7.)

Az Eljr. 42. § (5) bekezdése alapján kérem továbbá, hogy amennyiben szükséges, úgy a tervezési területre vonatkozóan a rendezési feladat ellátásához az adatszolgáltatást tegyék meg.

Tájékoztatom, hogy az egyeztetési anyagot a csatolt elektronikus mellékletek tartalmazzák.

Szeged, 2014. március 3.

Asszony Emma
állami főépítész ügyrendi helyettese


TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV


A csatolt átnézeti terv megtekintése alapján döntsön részvételi szándékáról, és regisztrációjával, vagy postai úton jelezze azt a következő címen: Mucsi László (mucsi.laszlo@hodmezovasarhely.hu, 62/530-100/220)

Megszakítás