Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hódmezővásárhely önkormányzata nem kötött szerződést az OMV-vel

Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala nem kötött szerződést az OMV-vel üzemanyag
beszerzése tárgyában! Minden ezzel ellentétes állítás valótlan. Az üzemanyag
beszerzésünk a mai napig a MOL-tól történik, amely nem új keletű, hiszen 2005.
óta vesszük igénybe a MOL szolgáltatásait. Dr. Korsós Ágnes jegyző közleménye.

Hódmezővásárhely üzemanyag beszerzésével kapcsolatban több olyan nyilatkozat jelent meg, amely nem tényszerű, ezért az alábbi közleményt kívánom nyilvánosságra hozni, egyben
visszautasítom a valóságot elferdítő közleményekben
megfogalmazottakat:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nem kötött szerződést az OMV-vel üzemanyag beszerzése tárgyában! Minden ezzel ellentétes állítás valótlan. Az üzemanyag beszerzésünk a mai napig a MOL-tól történik, amely nem új keletű, hiszen 2005. óta vesszük
igénybe a MOL szolgáltatásait.

2007-ben csatlakoztunk a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSZF) és a MOL Nyrt. által megkötött szállítási keretszerződéshez. E csatlakozással szerződésben garantáltan csökkentett áron juthattunk üzemanyaghoz.

Az év végén bekövetkezett változásról 2009. december 21-én a MOL NyRt. értesített bennünket – és nem a KSZF, – tájékoztatva, hogy 2009. december 31-én 24,00 órakor a MOL kártyáink
érvénytelenné válnak. 10 nap alatt még a legügyesebb társaság sem tud
közbeszerzési eljárást lefolytatni, ezért az idő szűke miatti kényszerhelyzetben
regisztráltattuk magunkat a KSZF-nél. Természetesen ebben szerepet játszott a
gazdasági ésszerűség, az elmúlt évek kedvező tapasztalatai, valamint KSZF iránti
bizalom, de szerződés megkötésére az OMV-vel nem került sor.

Tehát nincs aláírt szerződésünk az OMV-vel, csak a kedvező árú üzemanyag beszerzésére
irányuló regisztrációs kérelmünk került megküldésre a KSZF számára,
de az üzemanyagot továbbra is a MOL-tól vásároljuk, kártya
nélkül, készpénzért!

Hódmezővásárhely, 2010. január
9.

Dr. Korsós
Ágnes

jegyző

Megszakítás