Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány ösztöndíjat hirdet: „Hódmezővásárhely Ifjú Sporttehetsége Ösztöndíj” elnevezéssel

– PÁLYÁZATI FELHÍVÁS –

Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány ösztöndíjat hirdet:

„Hódmezővásárhely Ifjú Sporttehetsége Ösztöndíj”

elnevezéssel

Ösztöndíj célja: a hódmezővásárhelyi lakosú és Hódmezővásárhelyen tanuló, kiemelkedő tanulmányi- és sporteredménnyel rendelkező általános iskola felső tagozatos, továbbá középiskolás diákok támogatása.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

1. KATEGÓRIA

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a Hódmezővásárhelyen állandó lakóhellyel rendelkező, hódmezővásárhelyi általános iskola felső tagozatos tanulói, akik olimpiai sportágat folytatnak. A pályázat elbírálásakor a Kuratórium az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

 • a pályázó 2022/2023. tanév végi eredménye,
 • a pályázó 2022. január 01. napjától 2023. augusztus 31. napjáig elért és igazolt sporteredménye,
 • a pályázó aktív sportolói státusza.

2. KATEGÓRIA

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a Hódmezővásárhelyen állandó lakóhellyel rendelkező, hódmezővásárhelyi középiskola tanulói, akik olimpiai sportágat folytatnak. A pályázat elbírálásakor a Kuratórium az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

 • a pályázó 2022/2023 tanév végi eredménye,
 • a pályázó 2022. január 01. napjától 2023. augusztus 31. napjáig elért és igazolt sporteredménye,
 • a pályázó aktív sportolói státusza.

A pályázási időszak pontos meghatározása:

Pályázat benyújtási határideje: 2023. október 2.

A beérkezett pályázatokról Kuratórium 2023. október 10. napjáig dönt.

A pályázatok eredményéről a Kuratórium a döntést követő 15 napon belül írásban értesíti a pályázókat.

Nyertes pályázat esetén az ösztöndíj összege: 200.000,-Ft, azaz Kettőszázezer forint/fő.

Mindkettő kategóriában egy-egy fiú és egy-egy lány részesülhet díjazásban. A nyertesekkel támogatási szerződés megkötésére kerül sor.

Az ösztöndíj felhasználásának módja az alábbi:

 • sportszerek/sporteszközök vásárlása;
 • tagdíj fizetése a sportegyesület részére;
 • edzőtábor részvételi díja;
 • sportversenyen való részvétel díja.

Az ösztöndíj felhasználásának határideje 2023. december 31. napja, míg az elszámolás határideje 2024. január 15. napja. Az ösztöndíj felhasználását számlákkal vagy az azzal egyenértékű bizonylattal kell igazolni.

A pályázatok benyújtásának helye: papír alapon az Alapítvány székhelyén, 6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1., dr. Szabó Tibor jogi előadónál, elektronikusan a szabo.tibor@hodmezovasarhely.hu e-mail címen.

A pályázati űrlaphoz csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat:

 • 2022/2023 tanév végi bizonyítványának másolata;
 • 2022. január 01. napjától 2023. augusztus 31. napjáig elért sport eredményt igazoló, az egyesület vagy a sportági szövetség által kiállított dokumentum másolata, mely tartalmazza a verseny pontos megnevezését, időpontját, helyszínét, elért eredményt és a korosztály megnevezését;
 • versenyen elért eredmény igazolását szolgáló egyéb dokumentum másolata pl: oklevél másolat, nyomtatott vagy online sajtó újságcikk;
 • aktív sportolói státuszt igazoló okirat másolata;
 • motivációs levél (mely az alábbiakat tartalmazhatja: sportoló céljait, elérni kívánt eredményeit, miért szeret sportolni, ki a példaképe, miért ezt a sportágat választotta)
 • adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat.

Hódmezővásárhely, 2023. szeptember 11.

Megszakítás