Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

KEOP-7.1.2.0-2008-0295 -Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása

Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása

KEOP-7.1.2.0-2008-0295

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008 decemberében pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operációs Program – Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására.

A projekt célja a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek és a települési környezet állapotjellemzőinek a javítása. Egy egységes, tiszta település létrehozása, a projekt által érintett lakosság – elsősorban a kishomoki lakosság- környezetei biztonságának és környezetei fenntarthatóságának növelése. A központi szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztésével a Hódtó-Kistiszai csatorna tehermentesítése valósulna meg. Az összes N és az ammónia mennyisége csökkenne, a megtisztított víz kémiai (KOI), biológia (BOI) paraméterei javulnának, az iszapkezelési kapacitás növekedne. A korszerűsítést sürgeti az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott határozat is.

I. forduló: A Támogatási Szerződés 2009. július 29-én került megkötésre.

Az első fordulós pályázati anyag sikeres elbírálását követően az Önkormányzat Támogatási Szerződést kötött a Nemzetei Fejlesztési Ügynökség (Támogató) képviseletében eljáró Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságával mint közreműködő szervezettel a tervezett beruházás előkészítésére, Kishomok városrész és a szennyvíztisztító telep komplett kiviteli terveinek elkészítésére.

Az előkészítési szakasz összköltsége: nettó 49.326.400 Ft

Elnyert támogatás: nettó 37.021.300 Ft (75,05%)

Önkormányzati saját forrás: nettó 12.305.100 Ft (24,95%)

Az előkészítési szakasz a későbbi megvalósításhoz kapcsolódó fontosabb lépései a következők (2009-2010-ben folyamatosan):

  • (köz)beszerzések lefolytatása (amire legelőször sor kerül),
  • a projektmenedzsment egységének felállítása,
  • műszaki tervezés megkezdése, ehhez kapcsolódóan engedélyek beszerzése, kiviteli tervek elkészítése,
  • részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése,
  • környezeti hatástanulmány készítése,
  • a terület előkészítő munkák (előzetes régészeti felmérés, lőszermentesítés elkészítő/feltáró munkái),
  • valamint a nyilvánosság biztosítása.

II. forduló:

A projekt második fordulós pályázatának beadása 2011. szeptember 26-án történt meg. Jelenleg az elbírálás, illetve tartalmi ellenőrzés van folyamatban. Sikeres elbírálása és megvalósítása során Hódmezővásárhely szennyvíztisztító telepének technológiai és iszapkezelési fejlesztése, korszerűsítése valósulna meg, valamint Kishomok városrészben megszűnne a szikkasztásos szennyvízelhelyezés és helyette szennyvízgyűjtő és kezelő rendszer épülne ki.

Tervezett beruházási összköltség: nettó 2.337.461.262,- Ft
Ebből az önkormányzati saját forrás 16,09%: nettó 376.014.116,- Ft
Igényelt támogatás 83,91%: nettó  1.961.447.146,- Ft

A KEOP-1.2.0/2F pályázati program a beruházás nettó összegére nyújt támogatást, míg az ÁFA összegét nem támogatja, ezt az Önkormányzatnak kell előzetesen megfinanszíroznia.

A második fordulós pályázati anyagban a megvalósítható projekt változatok bemutatása történt meg és költség-haszon elemzés alapján a megvalósítandó projektváltozat került kiválasztásra:

Tervezett vegyes rendszerű csatornahálózat leírása
A „vegyes” rendszerű szennyvízhálózat azt jelenti, hogy a gerinchálózat túlnyomórészt gravitációs üzemű, azonban a gravitációs üzemű csatornákhoz képest mélyebben lévő utcák, utcaszakaszok, valamint azokon a területeken ahol a gravitációs hálózat a meglévő közműhelyzet miatt nem fér el, abban az esetben az ingatlanok szennyvizeit házi beemelő szivattyúkkal emelik be a gravitációs hálózatba. A „vegyes” rendszerű gravitációs szennyvízhálózat kialakításánál alapelv volt, hogy a gravitációs csatornák magassági vonalvezetése lehetőség szerint minél magasabb legyen (max. ~3,6 m takarás) a megépíthetőség miatt. A városrész nagyobb részében (kb. 2/3 részében) a tervek alapján megoldható a gravitációs szennyvízelvezetés, azonban a mélyebben fekvő utcákban, valamint a városrész külső utcáiban nyomás alatti rendszer kerül megtervezésre.

A tervek alapján a gravitációs szennyvízvezetékek túlnyomórészt az utca közepén kerülnek elhelyezésre.

A terület domborzati viszonyai miatt a tervezési területen 2 db átemelő került betervezésre. A befogadó a Hódmezővásárhely kertvárosi részén lévő Pákozdy Ferenc utcai meglévő szennyvízcsatorna. Innen a szennyvíz a Futó Mihály utca – Nagy András utca – Hóvirág utca – Bartók Béla nyomvonalon jut a Városi fürdő területén lévő meglévő szennyvíz végátemelőbe, majd onnan a szennyvíztisztító telepre.

A tervezett szennyvíztisztító telep fejlesztés
Új ciklikus eleveniszapos szennyvíztisztítási technológia szimultán denitrifikációval és biológiai foszforeltávolítással a meglévő műtárgyak felhasználásával és új műtárgyak építésével: előülepítő műtárgyak, kirothadt iszap tároló medence, csurgalékvíz tároló medence, légfúvó gépház és közbenső átemelő kialakítása a meglévő műtárgyban, a meglévő utóülepítők elbontása, új ciklikus medencék építése, új fertőtlenítő medence építése, új vésztározó építése.

Átnézeti helyszínrajz – Kishomok
Átnézeti terv – Szennyvíztisztító telep

A projekt honlapja

Megszakítás