Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hódmezővásárhely új papja Kopasz István

Főtisztelendő Dr. Kiss−Rigó László megyéspüspök személyi
változásokról döntött, augusztus 1−i hatállyal Szeged−Csanád
Egyházmegyében a plébániák lelkipásztori ellátását illetően. A megyés
püspök döntésének értelmében a hódmezővásárhelyi Szent István Király
plébániát is a belvárosi Szentháromság templom plébánosa, Kopasz István
atya látja el Székkutassal és Kútvölggyel együtt.

Seidl Ambrus plébános atya augusztus 1-től Szarvason folytatja
pasztorációs munkáját. A belvárosi Szentháromság plébánia élére Kopasz
István atya került kinevezésre.

Teológiai tanulmányaimat 1981 – 86. között Szegeden végeztem,
1986-ban szenteltek pappá – mondta el portálunknak Kopasz István atya.
Pályám kezdeti éveiben Apátfalván és Szeged – Rókuson voltam
segédlelkész, majd Dombegyházán, Mindszenten, Szeged – Algyőn, Tápén,
Szeged – Petőfitelepen voltam pap. Három évig pedig a Papnevelő Intézet
prefetusa voltam, ami egy sajátos tapasztalat egy pap életében,
szorosan együtt élni néhány fiatallal és az ő pappá formálódásukat
segíteni – fogalmazott.

Szeretném tovább építeni azt a munkát, amit Ambrus atya
elkezdett. Szeptembertől változni fog a miserend, addig a megszokottak
időpontban lesznek az istentiszteletek. Hódmezővásárhelyen sajátos
helyzet, hogy itt van a Domonkos – rendi nővérek ötfős közössége, nagy
ajándéknak érzem ezt. A Tornyai János Iskolával, valamint a Dömötör
Géza Óvodával együtt szeretnék működni a hitoktatás terén – mondta
Kopasz István atya.

forrás: http://www.promenad.huwww.promenad.hu

Megszakítás