Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány Pályázati felhívása

Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A közalapítványról: a szervezet célja, hogy anyagi eszközökkel segítse a településfejlesztés és településrendezés feladatait, az épített és természeti környezet védelmét, a helyi közutak és közterületek fenntartását, a közművelődési, tudományos és művészeti tevékenység, valamint az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítését, továbbá az egészségügyi és szociális alapellátás és az alapfokú nevelés és oktatás biztosítását.

A közalapítvány összhangban a céljával elsősorban az egészséges életmódért küzdő első osztályú, illetve egyéb sportegyesületeknek, diáksporttal foglalkozó egyesületeknek, szövetségeknek, közterületek fenntartását, fejlesztését vállaló alapítványoknak, nevelés-oktatás biztosítása keretében diákok támogatását végző alapítványoknak, kulturális, közművelődési tevékenységet folytató civilszervezeteknek, valamint egyéb a közalapítvány céljával összefüggő tevékenységet folytató szervezetnek kíván pénzbeli támogatás nyújtani működésükhöz, megvalósítani kívánt rendezvényhez, pályázati úton.

Pályázati feltételek:

  • Hódmezővásárhelyi kötődésű szervezet tevékenységének rövid bemutatása, megjelölve a szervezet beazonosítására alkalmas adatokat (cím, nyilvántartásba vétel száma, képviselő neve és elérhetősége, adószám)
  • Megszervezni kívánt esemény, illetve mindazon elérendő célok megjelölése, amelyre a szervezet a támogatási összeget fordítani kívánja.
  • Igazolás arról, hogy nincs a szervezetnek köztartozása.

A vagyonfelhasználás módja, a támogathatók köre: A célszerinti juttatásokról a közalapítvány pályázati úton dönt.

Pályázat benyújtási határideje: 2013. november 15.
Pályázatok elbírálásának határideje: pályázat benyújtási határidőt követő 30 napon belül

Pályázati adatlapok átvehetőek: a Polgármesteri Hivatalban Dr. Ambrus Norbert kuratóriumi titkárnál. (Emelet 24.)

A pályázatokat 2 példányban a Közalapítvány nevére Dr. Ambrus Norbert részére postai úton, vagy személyesen lehet benyújtani. Cím: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 6800 Hódmezővásárhely, Pf. 23., Kossuth tér 1.

Hódmezővásárhely, 2013. november 5.

Kispál Ferenc
Kuratóriumi elnök sk.

 

A pályázati felhívás ide kattintva PDF formátumban is elérhető

Megszakítás