Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hódmezővásárhely vezetésével készül az uniós program

Hódmezővásárhely vezetésével, és nyolc ország tizenegy partnerével
karöltve született meg a CeRamICa
projekt, mely célja olyan hatékony megoldások és eszközök feltárása, melyeknek
segítségével a kreatív iparágak – a kerámia-, a kézműipar és a hagyományos
kismesterségek – a helyi gazdaságok korszerű, 21. századi húzóágazataivá és
globalizálódó világunkban valóban élővé válhatnak, és ezáltal munkalehetőséget
és megélhetést biztosítsanak az ezzel foglalkozóknak.

A Ceramica projekt egyik talán legfontosabb eleme
egy átfogó, helyzetfeltáró és elemző kutatás és tanulmány. A kutatás feltárja,
hogy milyen
helyzetben vannak jelenleg a Hódmezővásárhelyen és
környékén található kerámia, kézműipar és kismesterségek szektorok, bemutatva
ezen szektorok erősségeit, gyengeségeit, az őket fenyegető veszélyeket és az
előttük álló lehetőségeket, továbbá azonosítja a fellelhető jó gyakorlatokat és
fejlesztési elképzeléseket, javaslatokat kínál a jövőre nézve.

Az elkészült analízissel
kapcsolatosan az Ön véleményére és hozzászólására is számítunk, és

ezennel hívjuk meg Önt a CeRamICa
projekt vitafórumára, mely

2009.
szeptember 17-én 11 órától 14 óráig kerül megrendezésre

Hódmezővásárhelyen, a Városháza
Dísztermében (Kossuth tér 1., I. emelet).

Program

10.30- 11.00 Regisztráció, kávé

11.00-11.05 Köszöntő, Almási
István, alpolgármester

11.05- 11.15 A CeRamICa projekt rövid bemutatása – Varga
Anikó, projekt menedzser

11.15-12.00 Az elkészült tanulmány ismertetése – Kalmár Ágnes, külső tanácsadó

12.00- 13.30 Vitafórum

Megszakítás