Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hódmezővásárhelyen tanácskoztak a magyar nőorvosok

Hódmezővásárhely Polgármesteri Hivatalának Díszterme adott otthont
október 16-17-én a magyar nőorvosok kongresszusának.

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Erzsébet Kórház
Sebészeti Mátrix Osztály Szülészet-Nőgyógyászat Egysége által rendezett
kongresszus kétnapos, folyamatos előadás sorozattal és kerekasztal
beszélgetéssel várta az érdeklődő szakembereket.
Pénteken dr. Apró György, a kongresszus elnökének köszöntő
szavaival kezdődött meg a Magyar Nőorvos Tásaság Délkelet-Magyarországi
szekciójának 30. kongresszusa.
A szakmai konferencia két fiatal pálykezdő művész ünnepi hangulatú előadásával indult: Boleman Kata Bartók Béla Négy
keserves ének című zongora előadásával, Hegedűs Bernadett pedig az Ave Mariát
énekelve köszöntötte az egybegyűlt orvosokat.
Dr. Havasi Katalin a város nevében köszöntötte a megjelenteket. Az
egészségügyi tanácsnok hangsúlyozta: az orvos szakma mai ellehetetlenedett
helyzetében is nagyon fontos, hogy legyenek ilyen baráti összejövetelek, amelyek
a szellemi, szakmai és emberi feltöltekezést is szolgálják.
Dr. Kovács László orvosigazgató az Erzsébet Kórház nevében
üdvözölte kollégáit.
– Gyakorló orvosként mindannyian tapasztaljuk, hogy mikor az
egészségügy az életben maradásért, a puszta létért küzd, a mindennapi gondok
közepette különösen felértékelődik a szakmai, tudományos igény kiteljesedése.
A kórház és a város életében komoly elismerést jelent, egy ilyen rangos
konferencia megszervezése – mondta el az
orvosigazgató.
Prof. dr. Bártfai György, a Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és
Nőgyógyászati Klinikája képviseletében osztotta kollégái véleményét,
miszerint nagyszerű és erőn felüli szervezést igényel, mikor a nehéz gazdasági
körülmények ellenére is megvalósítanak egy ilyen találkozót.
A köszöntéseket követően a jelenlevők dr. Németh Gábor
tolmácsolásában megemlékeztek a tavaly még szekciót vezető Prof. dr. Godó
Görgyről, majd az egyetemi docens átadta a Szontágh Ferenc emlékérmet és
emléklapot, melyet minden évben a társaságért sokat tevékenykedő orvosnak
ajánlanak. Idén egyöntetű vélemény alapján, a több magyar és nemzetközi
tudományos társaság tagjaként is számon tartott szakember, dr. Szőlősi János a
SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi tanára kapta, akinek
tudományos tevékenységét 150 közlemény, 42 kongresszusi öszefoglaló,
valamint hat szakkönyvben írt fejezet is méltán mutatja.
A megnyitó ünnepséget követően a napi program a kerekasztal
beszélgetéssel folytatódott, melyen többek között részt vett dr. Kiss-Rigó
László, Szeged-Csanád Egyházmegye püspöke, Bán Csaba református lelkész,
valamint Markovics Zsolt főrabbi is.
A kongresszus a kerekasztal tanácskozás mellett, csatlakozó
előadásokban tárgyalta a  szülészet-nőgyógyászat etikai dilemmáit, illetve a
szabadon választott témák mellett fő irányvonal volt az endoszkópia a
szülészet-nőgyógyászatban témaköre.
Az esemény védnökei Prof. Pál Attila tanszékvezető egyetemi tanár,
valamint dr. Kallai Árpád, az Erzsébet kórház főigazgatója.
A tanácskozás számos neves orvos előadásaival és aktuális
témakörökkel szombaton 9:30-kor folytatódott.
Megszakítás