Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Központ

Szakmai vezetőTúri Csaba
Cím6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 54.
Tel.:+36 (62) 249-489
 +36 (80) 820-015

A Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat elviekben már 1997 novemberében, intézményes formában azonban 1998. április 01-én kezdte meg működését Hódmezővásárhelyen Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Gyermekjóléti Szolgálat néven, 1 vezetővel és 3 családgondozóval.

Társulás formájában csatlakozott az ellátáshoz Mártély és Székkutas községek önkormányzata, illetve a későbbiekben Algyő település is, utóbbi kizárólag helyettes szülői ellátásra.

A gyermekjóléti szolgáltatás rendhagyó módon, a legtöbb nagyobb településsel szemben tehát nem a már meglévő családsegítő szolgálathoz integrálódott, hiszen a településen önálló családsegítő nem működött. Ezt a feladatot a város sajátos, de jól működő struktúrában részben a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodáján, részben a Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézményen keresztül látta el.

A jogszabályi előírások, az ellátottak egyre nagyobb száma, illetve a bővülő feladatok miatt új családgondozók és egy családsegítő munkatárs felvételére is sor került. Ez szükségszerűen hozta magával, hogy az addigi telephely szűkösnek bizonyult, így költözött az intézmény egy nagyobb telephelyre, a Bajcsy-Zs u. 7-9. alá, a Kalmár Zsigmond Ipari Szakiskola volt kollégiumának épületébe 2002 év augusztusában.

Ez az év más tekintetben is emlékezetes marad számunkra. Az intézmény kimagasló szakmai munkájáért Miniszteri Dicséretben részesült.

Szintén ebben az évben új intézményegységgel bővültünk. A Nevelési Tanácsadó és Logopédiával történő fúzió után nevünket és szakmai önállóságunkat megtartva Pedagógiai és Szociális Szolgáltató Központként látjuk el feladatainkat.

A város szociális intézményeinek átvilágítása (2005) után döntött arról a fenntartó, hogy Kapcsolat Központ néven valamennyi szociális intézményét egy központi vezetés alá összevonja.

Ezt követően Mindszent város társulásával 2007. július 1.-től kistérségi társulásként Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat elnevezéssel működik az intézmény.

Szolgálatunk szakmai tevékenysége

A gyermekjóléti alapellátások körében:

 • a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban történő nevelésének elősegítése,
 • a kialakult veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermekek családból történő kiemelésének megelőzése
 • segíteni a pedagógusok gyermekvédelmi munkáját, megoldásokat keresni a gyermek és szülője, illetve a gyermek és az iskola közötti konfliktushelyzetek rendezésére,
 • hivatalos ügyek intézésében segítséget nyújtani,
 • egyéb szervezési és szolgáltatási feladatok ellátása,
 • helyettes szülői hálózat szervezése, helyettes szülők szakmai segítése

A Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai:

 • ingyenesen hívható telefonszám 06/80/820-015
 • ingyenes jogi tanácsadás
 • ingyenes pszichológiai tanácsadás
 • ingyenes fejlesztőpedagógiai és logopédiai szolgáltatás

A Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásai:

 • utcai, lakótelepi és iskolai szociális munka,
 • kapcsolattartási ügyelet,
 • kórházi szociális munka,
 • készenléti szolgálat (30/616-2535),
 • családterápia,
 • természetbeni juttatások.

A települést/szervezetet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja.

Megszakítás