Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás

A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulást (HTKT) Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent és Székkutas önkormányzata hozta létre abból a célból, hogy a kistérség lakosai az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben és jobb színvonalon juthassanak hozzá, és a társulás keretében történő együttműködéssel adottságaik, és lehetőségeik optimális kihasználásával, források közös megszerzésével, mind magasabb szintű ellátást, szolgáltatásokat biztosítsanak.

A Társulási Tanács tagjai a négy település polgármestere.


2022. május 12. rendes ülés

Letölthető anyagok:

Név:Előterjesztések:Jegyzőkönyvek:
2022.05.12 A HTKT 2021. évi zárszámadása és maradvány-felhasználása
2022.05.12 Előterjesztés A HTKT Kapcsolat Központ 2021. évi beszámolója
2022.05.12 Melléklet HTKT Kapcsolat Központ beszámolójához
2022.05.12 Előterjesztés Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2021. évi tevékenységéről (Belső ellenőrzés éves ellenőrzési jelentése és éves összefoglaló ellenőrzési jelentése)

2022. február 11. rendes ülés

Letölthető anyagok:

Név:Előterjesztések:Jegyzőkönyvek:
2022.02.11 Jegyzőkönyv HTKT Járási Egyeztető Fórumáról
2022.02.11 Könyvvizsgáló jelentés a költségvetéshez
2022.02.11 HTKT 2022. évi költségvetés mellékletei
2022.02.11 Előterjesztés HTKT 2022. évi költségvetése
2022.02.11 Előterjesztés Tájékoztató a HTKT kintlévőségeiről
2022.02.11 Előterjesztés  Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Központi Orvosi Ügyelet 2021. évi működéséről
2022.02.11 Előterjesztés A HTKT adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása tárgyévre és a tárgyévet követő három évre
2022.02.11 Jegyzőkönyv HTKT Társulási Tanács rendes üléséről

2021. december 10. rendes ülés

Letölthető anyagok:

Név:Előterjesztések:Jegyzőkönyvek:
2021.12.10 Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ Szervezeti és Működési Szabályzata
2021.12.10 Jegyzőkönyv HTKT Társulási Tanács üléséről
2021.12.10 Előterjesztés Orvosi Ügyeleti ellátás biztosítása HTKT szintjén
2021.12.10 Jegyzőkönyv a HTKT Járási Egyeztető Fórumáról
2021.12.10 A Belső Ellenőrzés 2022 évi munkaterve
2021.12.10 A HTKT 2021.évi költségvetés 3.számú módosítása
2021.12.10 Tájékoztató a Társulás és Hmvhely MJV Polgármesteri hivatala közötti – a munkaszervezeti feladatok ellátására kötött – szerződés éves felülvizsgálatáról
2021.12.10 A HTKT Kapcsolat Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
2021.12.10 A Társulási Tanács 2022. évi munkatervének elfogadása