Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás

A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulást (HTKT) Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent és Székkutas önkormányzata hozta létre abból a célból, hogy a kistérség lakosai az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben és jobb színvonalon juthassanak hozzá, és a társulás keretében történő együttműködéssel adottságaik, és lehetőségeik optimális kihasználásával, források közös megszerzésével, mind magasabb szintű ellátást, szolgáltatásokat biztosítsanak.

A Társulási Tanács tagjai a négy település polgármestere.


2023. május 30. rendes ülés

Név:Meghívó:Előterjesztések:Jegyzőkönyv:Melléklet:Határozat:
2023.05.30 Meghívó A HTKT Társulási Tanácsának megtartott rendes ülésére
Előterjesztés A Társulás 2022. évi zárszámadása
Előterjesztés A HTKT KK Intézményeinek 2022. évi beszámolója
Előterjesztés Beszámoló a HMJV PH Belső Ellenőrzés 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
Előterjesztés Döntés HTKT KK Kovács-Küry Időskorúak Otthona tulajdonában levő ingatlan értékesítéséről
Előterjesztés HTKT KK alapító okiratának módosítása

2023. április 18. rendkívüli ülés

Név:Meghívó:Előterjesztések:Jegyzőkönyv:Melléklet:Határozat:
2023.04.18 Meghívó A HTKT Társulási Tanácsának megtartott rendkívüli ülésére
Előterjesztés Prizma Food Kft Vállalkozói díjváltozás
Előterjesztés A HTKT KK SzMSz módosítása + Határozat + mellékletek
Jegyzőkönyv a HTKT Társulási Tanácsának megtartott rendkívüli üléséréről

2023. március 10. rendes ülés

Név:Meghívó:Előterjesztések:Jegyzőkönyvek:Mellékletek:Határozatok:
2023.03.10 Meghívó A HTKT Tanácsának megtartott rendes ülésére
Előterjesztés A HTKT 2022. évi költségvetésének 4. számú módosítása
Előterjesztés HTKT KK SzMSz, valamint Szakmai program módosítása
Előterjesztés HTKT KK főigazgatói álláshelyére pályázat kiírása
Előterjesztés HTKT munkatervének módosítása
Előterjesztés Ismételt tájékoztatás a HTKT kintlévőségeiről
Előterjesztés A HTKT KK térítési díjainak elfogadása
Előterjesztés Döntés a HTKT Székkutas Egység dolgozói részére nyújtandó illetménykiegészítési javaslatról
Határozat A HTKT KK SzMSz, valamint Szakmai program módosítása
Határozat A HTKT KK térítési díjainak elfogadása
Határozat Döntés a HTKT Székkutas Egység dolgozói részére nyújtandó illetménykiegészítési javaslatról
Határozat HTKT 2022. éviköltségvetésének 4. sz. módosítása
Határozat HTKT KK főigazgatói álláshelyére pályázat kiírása
Határozat HTKT munkatervének módosítása
Határozat Ismételt tájékoztatás a HTKT kintlévőségeiről
19_2023 (03.10.) határozat mellékletei

2023. február 15. rendes ülés

Név:Meghívó:Előterjesztések:Jegyzőkönyvek:Mellékletek:Határozatok:
2023.02.15 Meghívó A HTKT Tanácsának megtartott rendes ülésére
Előterjesztés 2023. évi költségvetés elfogadása
Előterjesztés Beszámoló a HTKT 2022. II. félévi munkájáról
Előterjesztés Döntés a Csodaház Foglalkoztató Napközi Szakmai programjának és mellékleteinek módosításáról
Előterjesztés Kitekintő
Előterjesztés Tájékoztatás a HTKT kintlévőségeiről
Előterjesztés Támogatási megállapodás megkötése önkormányzati támogatásokra vonatkozóan
Előterjesztés Tájékoztatás a közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatokról
Melléklet Összehasonlító táblázat
Jegyzőkönyv HTKT Társulási Tanács
Jegyzőkönyv Járási Egyeztető Fórum
Határozati anyagok
Könyvvizsgálói jelentés

2023. január 16. rendkívüli ülés

Név:Meghívó:Előterjesztések:Jegyzőkönyvek:Mellékletek:Határozatok:
2023.01.16 Meghívó A HTKT Tanácsának megtartott rendkívüli ülésére
Előterjesztés Központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
Jegyzőkönyv a HTKT Tanácsának megtartott rendkívüli üléséről
Melléklet az előterjesztéshez II. kötet
Melléklet az előterjesztéshez (Hódmezővásárhely)
Melléklet az előterjesztéshez (Mártély)
Melléklet az előterjesztéshez (Mindszent)
Melléklet az előterjesztéshez (Székkutas)
Melléklet a határozathoz II. kötet
Melléklet a határozathoz (Hódmezővásárhely)
Melléklet a határozathoz (Mártély)
Melléklet a határozathoz (Mindszent)
Melléklet a határozathoz (Székkutas)
Központi háziorvosi ügyleti ellátás biztosítása tárgyú közbeszerzésére eljárás megindítása

2022. december 14. rendes ülés

Név:Meghívó:Előterjesztések:Jegyzőkönyvek:Mellékletek:
2022.12.14 Meghívó A HTKT Tanácsának megtartott rendes ülésére
Előterjesztés Tájékoztató a HTKT Kapcsolat Központ átalakításával kapcsolatos előzetes döntésekről
Előterjesztés Központi orvosi ügyeleti ellátás feltételes beszerzési eljárás eredményének elfogadása
Előterjesztés Központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének elfogadása
Előterjesztés Döntés a HTKT munkaszervezeti feladatai vonatkozásában a 2022. évi kiadás pénzügyi elszámolásáról és befizetéséről
Előterjesztés A Társulási Tanács 2023. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztés a munkaszervezeti feladatok, 2021. évi kiadások elszámolása
Előterjesztés A HTKT 2022. évi költségvetésének 3. számú módosítása
Előterjesztés A Belső Ellenőrzés 2023. évi munkaterve
Jegyzőkönyv Járási Egyeztető Fórum
Jegyzőkönyv Társulási Tanács

2022. november 16. rendkívüli ülés

Név:Meghívó:Előterjesztések:Jegyzőkönyvek:Mellékletek:
2022.11.16 Meghívó A HTKT Tanácsának megtartott rendkívüli ülésére
Előterjesztés 72_2022. (11.08.) határozat visszavonása
Jegyzőkönyv a HTKT Társulási Tanácsának 2022. november 16. napján megtartott rendkívüli üléséről

2022. november 08. rendkívüli ülés

Név:Meghívó:Előterjesztések:Jegyzőkönyvek:Mellékletek:
2022.11.08 Meghívó A HTKT Tanácsának megtartott rendkívüli ülésére
Előterjesztés A Társulás és HMJV PH közötti szerződés és munkaszervezeti feladatok 2021. évi kiadásairól készült elszámolás
Előterjesztés Döntés a HTKT Kapcsolat Központ Csodaház Foglalkoztató Napközi telephelyéről
Előterjesztés HTKT Kapcsolat Központ 2022. évi Közbeszerzési tervének elfogadása
Jegyzőkönyv a HTKT Társulási Tanácsának 2022. november 08. napján megtartott rendkívüli üléséről

2022. október 10. rendes ülés

Letölthető anyagok:

Név:Meghívó:Előterjesztések:Jegyzőkönyvek:Mellékletek:
Jegyzőkönyv HTKT október 10. rendes ülés és jelenléti ív
Előterjesztés Tájékoztatás a HTKT Kapcsolat Központ, Kovács-Küry Időskorúak Otthona látogatási rendjének meghatározásával kapcsolatban
Előterjesztés HTKT Kapcsolat Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztés HTKT Kapcsolat Központ Mindszenti Otthonával kapcsolatos tagönkormányzati döntés
Előterjesztés HTKT Kapcsolat Központ Kovács Küry Időskorúak Otthona tulajdonában levő ingatlan értékesítéséről pályázat útján
Előterjesztés HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szakmai prgramjának és mellékleteinek elfogadása
Előterjesztés HTKT Kapcsolat Központ Csodaház Foglalkoztató Napközi szakmai programjának és mellékleteinek elfogadása
Előterjesztés HTKT Kapcsolat Központ alapító okiratának módosítása
Előterjesztés Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatala módosított Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
Előterjesztés Beszámoló a HTKT 2022. I. félévi munkájáról
Gyermekjólét szakmai program 2022
Gyermekjólét szakmai program 2022 Szolgálat
Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Központ SzMSz 2022
Kagylóhéj Központ költségvetés
Kagylóhéj Szolgálat költségvetés
Kagylóhéj Sz.Mindszent költségvetés

2022. szeptember 21. rendes ülés

Letölthető anyagok:

Név:Meghívó:Előterjesztések:Jegyzőkönyvek:
2022.09.21 Meghívó A HTKT Tanácsának megtartott rendes ülésére
2022.09.21 Előterjesztés Központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
2022.09.21 Előterjesztés A HTKT Kapcsolat Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
2022.09.21 Előterjesztés A HTKT Kapcsolat Központ Székkutas Egység szakmai programjának és mellékleteinek elfogadása
2022.09.21 Előterjesztés A HTKT Kapcsolat Központ Csodaház Foglalkoztató Napközi szakmai programjának és mellékleteinek elfogadása
2022.09.21 Előterjesztés A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
2022.09.21 Előterjesztés A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ alapító okiratának módosítása
2022.09.21 Előterjesztés A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetésének 2. számú módosítása
2022.09.21 Jegyzőkönyv Járási Egyeztető Fórum
2022.09.21 Jegyzőkönyv Társulási Tanács ülése

2022. június 30. rendkívüli ülés

Letölthető anyagok:

Név:Előterjesztések:Jegyzőkönyvek:
2022.06.30 Előterjesztés Tájékoztatás a HTKT Munkaszervezeti feladatok 2021. évi kiadásairól készült elszámolásról
2022.06.30 Előterjesztés szerződés felülvizsgálata
2022.06.30 Előterjesztés HMJV PH JEGYZ_10-5_2022. számú beszerzési szabályzatának elfogadásával kapcsolatos döntés
2022.06.30 Előterjesztés Döntés munkacsoport létrehozásáról a 27_2022. (VI.08.) határozat alapján
2022.06.30 Előterjesztés Döntés a HTKT megszüntetéséről
2022.06.30 A HTKT Jegyzőkönyv Tanácsának megtartott rendkívüli üléséről

2022. június 28. rendkívüli ülés

Letölthető anyagok:

Név:Előterjesztések:Jegyzőkönyvek:
2022.06.28 A HTKT Jegyzőkönyv Tanácsának megtartott rendkívüli üléséről
2022.06.28 Előterjesztés Döntés Mindszent Város Önkormányzata fizetési hátralékának vonatkozásában
2022.06.28 Előterjesztés A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ térítési díjainak elfogadása

2022. június 08. rendes ülés

Letölthető anyagok:

Név:Előterjesztések:Jegyzőkönyvek:
2022.06.08 A HTKT Jegyzőkönyv Társulási Tanácsának megtartott rendes üléséről
2022.06.08 Előterjesztés A HTKT 2022. évi költségvetésének 1. sz. módosítása
2022.06.08 Előterjesztés Behajthatatlan követelések törlésének jóváhagyása
2022.06.08 Előterjesztés Beszámoló Belső Ellenőrzés 2021. évi tevékenységéről
2022.06.08 Előterjesztés Döntés könyvvizsgáló megbízásáról
2022.06.08 Előterjesztés HTKT működése, társulás tagjának kilépése

2022. május 12. rendes ülés

Letölthető anyagok:

Név:Előterjesztések:Jegyzőkönyvek:
2022.05.12 A HTKT Jegyzőkönyv Társulási Tanácsának megtartott rendes üléséről
2022.05.12 A HTKT Jegyzőkönyv Járási Egyeztető Fórumáról
2022.05.12 A HTKT 2021. évi zárszámadása és maradvány-felhasználása
2022.05.12 Előterjesztés A HTKT Kapcsolat Központ 2021. évi beszámolója
2022.05.12 Melléklet HTKT Kapcsolat Központ beszámolójához
2022.05.12 Előterjesztés Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2021. évi tevékenységéről (Belső ellenőrzés éves ellenőrzési jelentése és éves összefoglaló ellenőrzési jelentése)

2022. március 18. rendkívüli ülés

Letölthető anyagok:

Név:Előterjesztések:Jegyzőkönyvek:
2022.03.18 A HTKT Jegyzőkönyv Társulási Tanácsának megtartott rendkívüli üléséről
2022.03.18 Előterjesztés HTKT 2021. évi költségvetésének módosítása

2022. március 4. rendkívüli ülés

Letölthető anyagok:

Név:Előterjesztések:Jegyzőkönyvek:
2022.03.04 A HTKT Jegyzőkönyv Társulási Tanácsának megtartott rendkívüli üléséről
2022.03.04 Előterjesztés A HTKT Kapcsolat Központ 2021. II. félévi beszámolója
2022.03.04 Előterjesztés Döntés a HTKT tulajdonában lévő ingatlan adásvételéről
2022.03.04 Előterjesztés Mártély Község területén található buszmegálló helyreállítása

2022. február 11. rendes ülés

Letölthető anyagok:

Név:Előterjesztések:Jegyzőkönyvek:
2022.02.11 Jegyzőkönyv HTKT Járási Egyeztető Fórumáról
2022.02.11 Könyvvizsgáló jelentés a költségvetéshez
2022.02.11 HTKT 2022. évi költségvetés mellékletei
2022.02.11 Előterjesztés HTKT 2022. évi költségvetése
2022.02.11 Előterjesztés Tájékoztató a HTKT kintlévőségeiről
2022.02.11 Előterjesztés  Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Központi Orvosi Ügyelet 2021. évi működéséről
2022.02.11 Előterjesztés A HTKT adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása tárgyévre és a tárgyévet követő három évre
2022.02.11 Jegyzőkönyv HTKT Társulási Tanács rendes üléséről

2021. december 10. rendes ülés

Letölthető anyagok:

Név:Előterjesztések:Jegyzőkönyvek:
2021.12.10 Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ Szervezeti és Működési Szabályzata
2021.12.10 Jegyzőkönyv HTKT Társulási Tanács üléséről
2021.12.10 Előterjesztés Orvosi Ügyeleti ellátás biztosítása HTKT szintjén
2021.12.10 Jegyzőkönyv a HTKT Járási Egyeztető Fórumáról
2021.12.10 A Belső Ellenőrzés 2022 évi munkaterve
2021.12.10 A HTKT 2021.évi költségvetés 3.számú módosítása
2021.12.10 Tájékoztató a Társulás és Hmvhely MJV Polgármesteri hivatala közötti – a munkaszervezeti feladatok ellátására kötött – szerződés éves felülvizsgálatáról
2021.12.10 A HTKT Kapcsolat Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
2021.12.10 A Társulási Tanács 2022. évi munkatervének elfogadása
Megszakítás