Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Holnaptól pályázni lehet a Bursa Hungarica ösztöndíjra

Október elsejétől lehet átvenni a
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat adatlapjait a Polgármesteri Hivatalban –
jelentette be Tóthné Kecskeméti Katalin, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottság elnöke mai sajtótájékoztatóján. A kitöltött pályázati papírokat
október 31-ig kell visszajuttatni a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Ifjúsági és
Sport Csoportjához (I. em. 14.).

Az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatra azok az állandó vásárhelyi lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű, felsőoktatásban tanuló fiatalok jelentkezhetnek, akik
államilag támogatott, nappali tagozatos felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben
vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíj időtartama
10 hónap, vagyis két, egymást követő tanulmányi félév. Az ösztöndíj
folyósításának kezdete 2009. március.

A „B” típusú ösztöndíjra azok a hátrányos helyzetű, 2008/2009. tanévben
utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett
fiatalok pályázhatnak, akik a 2009/2010. tanévtől államilag támogatott nappali
tagozatos felsőfokú képzésben kívánnak részt venni. Az ösztöndíj háromszor tíz
hónapra szól.

Tóthné Kecskeméti Katalin elmondta: évről évre egyre
többen pályáznak, 2001 óta csaknem ezerötszáz diák részesült Bursa Hungarica
ösztöndíjban.

A pályázatokkal kapcsolatban bővebb információt személyesen a
Polgármesteri Hivatal I. em. 14-es irodájában, telefonon a 62/530-107-es számon
kérhetnek az érdeklődők.

https://www.hodmezovasarhely.hu/oldal-onkormanyzat_altal_kiirt_palyazatok-121A pályázati anyagok ezen a címen érhetők el.

Megszakítás