Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Horthyról Horthy árnyékában – tovább látogatható a vásárhelyi Trianon-kiállítás

Bő egy héttel tovább látogatható a Trianon-kiállítás
Hódmezővásárhelyen az Alföldi Galériában, ahol július 7-én, szerdán 17 órától a
Horthy-korszakról szerkesztett, az Újragondolt negyedszázad című könyvet
mutatják be az érdeklődőknek.

A hódmezővásárhelyi magángyűjtők anyagából összeállított „Nem kell beszélni
róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk reá” című trianoni emlékkiállítás
nyitva tartását a szervezők július 11-ig hosszabbították meg. A tárlaton
megtekinthető több száz a két világháború közötti időszakot jelképező tárgy,
dokumentum, képeslap, térkép és fotó a trianoni trauma magyar társadalomra és
közgondolkodásra gyakorolt hatását mutatja be.
A kiállítás egyik fő helyén kapott helyet Darvassy István hódmezővásárhelyi
születésű festőművész vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzóról 1940-ben
készített közel két és fél méteres festménye. Július 7-én, szerdán 17 órától e
életnagyságúnál nagyobb alkotás előterében kerül sor az Újragondolt negyedszázad
című, újszemléletű Horthy-tanulmánykötet bemutatójára. A könyvet a szerkesztő,
Miklós Péter, a Móra Ferenc Múzeum történésze ajánlja a közönség figyelmébe,
amely a helyszínen kapaható is lesz. A kiadványban 31 szakembernek a két
világháború közötti Magyarországról szóló kutatási eredményeit ismerhetik meg az
olvasók.
„A könyv szerkesztésekor azt tartottuk szem előtt, hogy objektív
tárgyilagossággal, haragtól és elfogultságtól mentesen közelítsünk a
Horthy-korszak történetének egyes kérdéseihez” – vallja a könyv szerkesztője,
Miklós Péter. A tanulmánykötetben szereplő dolgozatok a gazdaságtörténettől az
eszmetörténetig, a kultúratudománytól a hadtörténetig, az egyháztörténettől a
diplomáciatörténetig sokféle szemszögből közelítenek a Horthy Miklós nevével
fémjelzett időszakhoz.
Megszakítás