Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hosszútávú Fejlesztési Koncepció

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. június 19.−i, rendkívüli közgyűlésén
elfogadta a Hosszútávú Fejlesztési Koncepciót.

A városfejlesztési
koncepció a települések demokratikus, tervszerű fejlesztési és működési
feltételeinek tisztázását, az életkörülmények folyamatos jobbítását
célzó – egyben a települesrendezési tervet megalapozó – komplex
társadalmi-gazdasági-műszaki-ökológiai stratégia.

Az
eltelt évtized alatt történt jelentős változások – kiemelten az uniós
csatlakozással alapvetően megváltozott lehetőségek, az elfogadott
országos és regionális elképzelések, továbbá az időközben módosult
önkormányzati igények – feltétlenül indokolják a „visszacsatolást”.
Mindezekre tekintettel elkerülhetetlen, hogy Hódmezővásárhely Megyei
Jogú Város Önkormányzata ismételten áttekintse lehetőségeit, kötelező
és felvállalt feladatait, meghatározza legfőbb prioritásait és a
lehetséges fejlesztések irányait, illetve arányait. Vagyis körvonalazza
Hódmezővásárhely új és lehetséges jövőképének lényegét, térbeli
fejlődésének alapjait.

Fontos,
hogy a koncepció legalább 10-15 évet átfogó időtávlatra, a lakosság és
a helyi társadalmi-gazdasági szereplők bevonásával készüljön. Erre az
alapdokumentumra építhetők az egyes választási ciklusok programjai,
valamint a helyi önkormányzat egyéb tárgykörben több évre megalkotott –
középtávú – fejlesztési, intézkedési tervei, továbbá az adott
gazdasági-költségvetési év fejlesztési tervei. Az elfogadott
fejlesztési koncepció nem feltétlenül örökérvényű, azt középtávonként
aktualizálni célszerű még akkor is, ha a hosszútávú fejlesztési
irányokban nem mutatkozik jelentős eltérés.

A koncepció és a hozzá tartozó prezentáció terjedelme miatt pdf formában tekinthető meg az alábbi linkeken:

Hosszútávú városfejlesztési koncepció

Prezentáció

Megszakítás