Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hulladékgazdálkodási terv

Hódmezővásárhely 2003. évben elkészített, majd 2007. Év folyamán felülvizsgálatra került hulladékgazdálkodási tervét a Connect 3 Kft végezte. Jelen felülvizsgálat elkészítését Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város maga vállalta. Ennek oka egyrészt a gazdasági helyzet teremtette pénzügyi nehézségek, másrészt az a tény, miszerint egy adott város nehézségeit, elérendő céljait maga a városban élő és dolgozó szakemberek látják és tudják realizálni.

Jelen beszámoló és felülvizsgálat elkészítésekor figyelembe vettük a jelenleg irányadó és követendő Európai Uniós vállalásokat, illetve a magyar jogrendszer hulladékgazdálkodással kapcsolatban hozott törvényi, rendeleti szabályozásokat.

1. Tervkészítés általános adatai

 

Tervezési szint: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területe
Készítő neve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Csoport
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
Tervkészítés időszaka: 2009. április-május-június
Tervezés időtartama: 2009-2011.
Tervezés báziséve: 2008.
Készítette: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Csoport
Kéri Enikő környezetvédelmi ügyintéző
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Jogszabályi háttér

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2004-2008. évekre szólóan elkészítette Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervét (továbbiakban Terv), melyet a 12/2006 (02. 06.) Kgy. Sz. rendelet hirdetett ki a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény (továbbiakban HGT) 35. § (1) bekezdése értelmében, miután az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (ATIKTVF) jóváhagyta. A Tervről a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. Évi XLIII. Törvény 37. § (1) bekezdés értelmében kétévente beszámolót készít az abban foglaltak végrehajtásáról és felülvizsgálja a tervben meghatározott elérendő célok és eredmények megvalósulását, illetve a továbbiakban meghatározza az elérendő célokat.

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény értelmében a települések helyi hulladékgazdálkodási terve szerves egységet alkot és illeszkedik az országos (I. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2003-2008.), a regionális („Területi Hulladékgazdálkodási Terv a Dél-alföldi Régióra 2003 – 2008”) hulladékgazdálkodási tervekhez, illetve ha elkészítésre került, akkor a megyei hulladékgazdálkodási tervvel, országos környezetvédelmi program (III. Nemzeti Környezetvédelmi Program), területre vonatkozó környezet programban (Hódmezővásárhely Környezetvédelmi Programja) valamint a városrendezési tervével. 2003. Év során elkészült az I. Nemzeti Környezetvédelmi Programban meghatározott céloknak tükrében és részeként az I. Országos Hulladékgazdálkodási Terv, mely érvényessége 2008. évig tartott. Jelen pillanatig a II. Országos Hulladékgazdálkodási Terv előkészítése a második nyilvános egyeztető fórum megtartásán van túl. Rendeletben való kihirdetése várat magára, melyet követően készítik el a Vízügyi és Környezetvédelmi Igazgatóságok az adott régióra speciálisan érvényes hulladékgazdálkodási tervet. Ezen tervek elkészülte leghamarabb is az év végére prognosztizálhatóak. A fent leírt okok miatt Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város nem tartotta indokoltnak elkészítenie új hulladékgazdálkodási tervét, ellenben A-36-9081-1/2009 számú levélben fordult a terv felülvizsgálatának elbírálójához, az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez, mely 18209-3-1/2009 számú levelében jóváhagyta eme elhatározást.

A HGT 37. § rendelkezik a tervek tartalmi követelményeiről, melyek részletes követelményeit a a  végrehajtásáról szóló a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 126/2003. (07.15.) évi Kormány rendelet.

Hódmezővásárhely 2003. évben elkészített, majd 2007. Év folyamán felülvizsgálatra került hulladékgazdálkodási tervét a Connect 3 Kft végezte. Jelen felülvizsgálat elkészítését Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város maga vállalta. Ennek oka egyrészt a gazdasági helyzet teremtette pénzügyi nehézségek, másrészt az a tény, miszerint egy adott város nehézségeit, elérendő céljait maga a városban élő és dolgozó szakemberek látják és tudják realizálni.

Jelen beszámoló és felülvizsgálat elkészítésekor figyelembe vettük a jelenleg irányadó és követendő Európai Uniós vállalásokat, illetve a magyar jogrendszer hulladékgazdálkodással kapcsolatban hozott törvényi, rendeleti szabályozásokat. 

A teljes anyag letölthető pdf formátumban.
A teljes hulladékgazdálkodási terv letölthető pdf formátumban innen.
Megszakítás