Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Húsvétra készülődnek a Kertvárosi Katolikus Általános Iskolában

A Kertvárosi
Katolikus Általános Iskolában négy héten át készítik fel délutáni foglalkozások
keretében a gyerekeket nagyszombat vigíliájára. A húsvétra való készülődés
jegyében az iskola rajzpályázatot is hirdetett. A stációkat megörökítő képeken
szerepelniük kellett a kereszt motívumának.

A Kertvárosi Katolikus Általános Iskolában délutáni
foglalkozásokon készítik fel a gyerekeket a húsvétra a böjti időszakban. A négy
héten át tartó programsorozat keretében zajló vetélkedők, tesztek, kézműves
foglalkozások vagy akár a közös éneklések mind a lelki megtisztulást
szolgálják, csakúgy, mint a jócselekedetek gyűjtése.

– A tavaszi megújhodás először a lelkünkben kell, hogy
megtörténjen. Ezért a gyerekek hamvazószerdától kezdődően, ebben a nagyböjti
időszakban gyűjtik a jócselekedeteiket is – mondta Juhászné Wolf Edit igazgató.

Az imazsebekben, füzetekben gyűjtött jócselekedeteket a
hitoktatók pontozzák, és fogják csokorba. A készülődés része, hogy minden
osztály templomlátogatásra indul, amelyen a keresztutat járják végig. Az iskola
pedagógusai nagy figyelmet fordítanak arra is, hogy tesztek, kézműves
foglalkozások és vetélkedők során is megteremtsék az ünnep hangulatát.

– Alsó és felső tagozatosoknak külön szervezünk programokat,
forgószínpad-szerűen. A kicsiknél a sportversenyt a váltó jelentette, ahol
ügyességi feladatokat hajtottak végre a gyerekek, osztályok közötti verseny
keretében. A nagyoknál a sport a labdajátékokat jelenti – tudtuk meg Juhászné
Wolf Edittől.

Az iskola rajzpályázatot is hirdetett. A képeken, amelyek a
stációkat örökítették meg, szerepelniük kellett a kereszt motívumának. A
pályamunkák húsvétig az iskola auláját díszítik majd. A kézműves
foglalkozásokon szintén a keresztény ünnep jellegzetes motívumait jelenítették
meg.

– Ma tojásfestés volt. A sok minden közül erre iratkoztam
fel. Tojást lehetett festeni zsírkrétával és viasztechnikával – mondta Farkas
Anna.

A húsvéthoz közeledve lassan elkészülnek azok az osztályok
által megfogalmazott imádságok is, amelyeket liliom formájú rajzlapra írnak
fel, és amelyet a közös kereszt mellé fognak elhelyezni. Délutánonként, egyházi
dalokat is tanulhatnak a gyerekek. Végül húsvét után a harmadik és negyedik
osztályosok közös keresztelésen vehetnek majd részt.

Megszakítás