Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Húsz év után pappá szentelték

Ünnepi mise keretében, közel
húsz éves tanulás és felkészülés után pappá szentelte Alácsi Ervin diakonust
Bíró László katolikus püspök a Szent István Templomban. Alácsi Ervin ezentúl a
Magyar Tábori Püspökség papjaként teljesít majd szolgálatot.

Alácsi Ervin tizenéves korában vált
komolyan vallásossá, ekkor gondolt először arra, hogy a papi hivatást választja.
A gondolatot hosszú felkészülés követte. Teológiát az egyetemen még világiként
tanult, majd a diplomát követően lépett be szemináriumokba és közel húsz évig
tudatosan készült hivatására. Végül a Magyar Tábori Püspökséget választotta, így
– mint hangsúlyozta – Istent és a hazáját is védheti.

Pappá szentelését követően mint tábori
lelkész fog tevékenykedni, első, rendkívüli miséjére már sor került a Szent
István Templomban.

Megszakítás