Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Idén 414 elsős iratkozott be a város iskoláiba

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város mai Közgyűlésén
tájékoztató hangzott el a 2010/11 évi beiratkozásokról. A tanévre 414 első osztályos tanuló jelentkezett felvételre a vásárhelyi
általános iskolákba, 6 fővel több, mint tavaly. Önkormányzati fenntartású
intézménybe 322 fő, nem önkormányzati fenntartású általános iskolába 92 fő.

A közgyűlésen elhangzott: a 2010/2011.
tanévre 414 első osztályos tanuló jelentkezett felvételre a vásárhelyi
általános iskolákba, 6 fővel több, mint tavaly. Önkormányzati fenntartású
intézménybe 322 fő, nem önkormányzati fenntartású általános iskolába 92 fő.

Az általános iskolák közül a
legnagyobb túljelentkezés a Németh László Gimnázium és Általános Iskolában
volt, itt 3 első osztály indul szeptembertől. A Szent István Általános
Iskolában, a Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskolában, és a Varga Tamás
Általános Iskolában 2-2 első osztály indul. A 2010/2011. tanévben a
mozgóosztály újra a Klauzál Gábor Általános Iskolában indul. A Klauzál mindhárom első osztályába jelentkező
diákok 2010. szeptemberétől a Nádor utcán kezdik meg tanulmányaikat, a Nádor
utcai telephely biztosít továbbá helyetet az óvoda-iskola átmenet programban
működő fejlesztő csoport részére is.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye
fenntartásába átkerült Kertvárosi Katolikus Általános Iskola az idén is 2
osztályt indít, minden oda jelentkező gyermeket felvettek, így igen magas
osztálylétszámokkal indítják a következő tanévet. A Szőnyi Benjámin Református
Általános Iskolába jelentkezők létszáma 1 osztály indítására ad lehetőséget az
intézménynek, míg a Táltos Általános
Iskolába 2 új tanuló jelentkezett a következő tanévre.

Az önkormányzati óvodák közül a
Brunszvik Teréz Óvoda volt a legnépszerűbb a szülők körében, amely a korábbi
évekhez hasonlóan a törvényi maximális létszámot elérő (25 fős) csoportokkal
kezdi meg szeptembertől a következő nevelési évet.

Az Exner Leó Óvoda összesen 7
feladat-ellátási helyen működött a korábbi években, a külterületi telephelyeken
az évek során egyre csökkenő gyermeklétszámmal. A kútvölgyi telephelyen a
tavalyi beiratkozáskor már nem volt újonnan beíratott kisgyermek, ezért az
óvoda telephelyei közl a nyáron már nem tartják számon. A batidai és a
szikáncsi telephelyen a gyermeklétszám annyira lecsökkent, hogy szeptembertől nem
indul óvodai csoport, a kisgyermekek beszállítását a törzsóvodába az
önkormányzat iskolabusszal, óvónői felügyelettel fogja biztosítani. A a
külterületen egyedül az erzsébeti telephelyen fog óvodai csoport indulni.

A Hermann Alice Óvodában mind a
három feladat ellátási helyen a maximálist közelítő létszámmal indulnak a
kiscsoportok, a Pálffy és a Malom utcai telephelyen még tudnak év közben beiratkozó
kisgyermekeket fogadni.

A Janikovszky Éva Óvodában és a
Szent István utcai telephelyen szeptembertől a kiscsoportok közel maximális
létszámmal indulnak, de a nevelési év folyamán szintén tudnak még jelentkezőket
fogadni. Az Észak utcán működő vegyes csoportok 19 és 18 fővel kezdik a
következő nevelési évet.

Az egyházi fenntartásba átkerült
óvodák iránti érdeklődés évről-évre nő. Az Égbőlpottyant Evangélikus Óvodába
jelentkezők száma az idei évben is magas volt. A Kertvárosi Katolikus Óvodába
is nagy volt a túljelentkezés és a Szeremlei Sámuel Református Óvoda is
népszerű volt a szülők körében, az intézmények szintén maximális létszámmal
indítják szeptembertől kiscsoportjaikat.

A Mária Valéria Keresztény Óvodába is túljelentkezés volt, ahol szintén maximális
óvodai csoportlétszámokkal kezdik az új nevelési évet. A Lurkó Kuckó Magánóvoda
1 vegyes csoporttal működik a 2010/2011. nevelési évben is.

Megszakítás