Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Informatikai koncepció

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) polgárbarát szolgáltató tevékenységének fejlesztésében nagy szerepet szán a korszerű informatikai eszközök minél szélesebb körben történő alkalmazásának. E törekvés eredményeként került sor a nagy léptékű e-Önkormányzati rendszer bevezetését célzó projektre. A fejlesztés 2006 végén történő lezárásával megvalósult az Önkormányzat elektronikus belső ügymenetkezelése, és kialakításra került a polgárok számára az elektronikus ügyintézési felületet is tartalmazó portál. Az Önkormányzat az informatika folyamatos továbbfejlesztése érdekében megbízta a RacioNet Zrt-t (a továbbiakban: RacioNet) az Önkormányzat által felügyelt intézményhálózat jelenlegi helyzetének áttekintésével, az informatika továbbfejlesztésének és működtetésének optimális kereteire vonatkozó javaslatok kidolgozásával. Vizsgálatunk keretében felmértük az érintett intézmények felszereltségét, felkészültségét, melynek eredményeként felállítottuk a szakterület javasolt működési modelljét, valamint meghatároztuk az Önkormányzat minőségi törekvéseihez leginkább illeszkedő fejlesztési irányokat.


Jelentésünkben a projekt legfontosabb üzeneteinek a vezetői összefoglalóban történő ismertetését követően összefoglaljuk az általunk megismert városstratégiai célkitűzéseket. A dokumentumban részletesen bemutatjuk a felmérési folyamat eredményeként azonosított jelenlegi intézményi informatikai helyzetet, majd a megszerzett információk alapján megfogalmazzuk a javasolt informatikai fejlesztési irányvonalakat. A vázolt fejlesztési lehetőségek megvalósítását célzó intézkedéseket, illetve azok időbeli végrehajthatóságát a kidolgozott munkaterv tartalmazza. Az elhangzott információk és szakembereink tapasztalata alapján azonosított fejlesztési lehetőségek mellett vázoljuk a hazai és nemzetközi önkormányzati informatikai törekvések főbb jellemzőit. A jelentés mellékletében, zárásként röviden bemutatjuk a projektben alkalmazott szakmai megközelítésünket.

 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK INFORMATIKAI ÁTVILÁGÍTÁSA, FEJLESZTÉSI MUNKATERVE  
Megszakítás