Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Ingatlan értékesítés

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesítésre meghirdeti a hódmezővásárhelyi 12654 hrsz. alatti 1/1 és a 12655
hrsz. alatti 4/10 részben tulajdonát képező, természetben Hódmezővásárhely,
József A. u. 38−40. szám alatti ingatlant.

Kikiáltási ár: 26 000 000,-
Ft.

A 12655 hrsz. alatti 4/10 tulajdoni hányad vonatkozásában elővásárlási
joggal rendelkezik az ingatlan társtulajdonosa.

A pályázatokat írásban kérjük benyújtani a Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Iroda, Lakás-és Helyiséggazdálkodási Csoportja
részére.

A versenytárgyaláson való részvétel feltétele 200 000,- Ft bánatpénz
befizetése a Hivatal pénztárába, amelyösszeg a vesztes pályázó részére
visszafizetésre kerül.

Nyertes pályázó esetében a letétbe helyezett bánatpénz beszámításra kerül
a vételárba.

A pályázat benyújtási határideje: 2008. július 22. (kedd)
1600 óra.

Több jelentkező esetén a versenytárgyalás megtartásának helye és
ideje:
2008. július 24. (csütörtök) 1100 óra, Polgármesteri
Hivatal, Fsz. 22. szoba.

A pályázó a versenytárgyalás időpontjáról külön értesítést nem kap,
egyben tudomásul veszi a versenytárgyalás időpontját, valamint
helyét.

További információkért
kérjük, hívja a 62/530-184-es
telefonszámot.

Megszakítás