Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Ingyenes angol nyelvi órák

Ingyenes angol nyelvi órákat szervez középiskolásoknak és
felnőtteknek a hódmezővásárhelyi önkormányzat. A tanfolyamok szeptember 19. és
30. között lesznek a Németh László Gimnázium és Általános Iskolában. A képzés
elsősorban a beszédkészség fejlesztésére irányul.

A hagyományoknak megfelelően idén is lehetőséget nyújt az angol nyelv
elsajátítására, illetve fejlesztésére a hódmezővásárhelyi önkormányzat. A
tanfolyamokon bárki részt vehet, olyan is, aki eddig még nem tanulta az angolt.
A képzés hat tudásszintű csoportban indul, azaz lehetőség van részt venni
teljesen kezdő, újrakezdő, alap- és középfokú, valamint haladó és felsőfokú
csoportok óráin.

– A nyelvórákat önkéntes amerikai tanárok tartják, akik anyanyelvi
szinten beszélik az angol nyelvet. Az órák leginkább a beszédkészség, valamint a
kommunikációs készség fejlesztésére irányulnak – mondta Dezső Rita nemzetközi
referens.

A tanfolyam szeptember 19-én kezdődik, hétköznapokon délután fél öttől
fél hétig tart. A résztvevők tíz alkalommal, maximum tízfős csoportokban
tanulhatnak szeptember 30-ig.

Jelentkezési lapot a város honlapjáról lehet letölteni, de az adatok
rögzítése a Polgármesteri Hivatal Kabinet Irodáján is lehetséges.

Megszakítás