Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Integrált Városfejlesztési Stratégia

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közgyűlése 2008. június 19.−i, rendkívüli közgyűlésén elfogadta az
Integrált Városfjlesztési Stratégiáról szóló határozati javaslatot,
amely magávan foglalja az Anti−szegregációs Tervet, valamint a Tornyai
János Kulturális Városfejlesztési Program I. ütemtervének költségvetési
tervezetét.

Az
IVS összegzi a város eddig elkészült stratégiai anyagait, azokra építve
elemzi a megadott módszertannak megfelelően a város helyzetét,
megfogalmazza a város jövőképét, meghatározza célrendszerét.

Az
IVS elkészítését külső szakértők fogták össze, a munka során számos, a
Hivatalon belül illetve a város civil szakértői közreműködésével
megtartott konzultációra került sor.

Az
IVS kötelező része az Anti-szegregációs program, amely a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium szakértőinek útmutatásai alapján készült.

Az
Integrált Városfejlesztési Stratégiában meghatározott Tornyai János
Kulturélis Városfejlesztési Program tervezett teljes költségvetése
mintegy 7,5 milliárd forint, ami tartalmazza 4,2 milliárdra becsült
magánerős beruházásokat is. A fejlesztés első ütemére vonatkozó
pályázat 860 millió forint támogatási összeg elnyerését teszi lehetővé,
a pályázathoz szükséges saját forrás nagysága 260 millió forint.

Az Integrált
Városfejlesztési Stratégiát, az Anti-szegregációs Programot, és a hozzá
tartozó prezentációt az alábbi hivatkozásokon keresztül ismerheti meg.

Integrált Városfejlesztési Stratégia

IVS prezentáció

Anti-szegregációs Program 2008-2013

Megszakítás