Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Intézményi felelősöket neveztek ki Vásárhelyen

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007.
január 11. napján kinevezte a hódmezővásárhelyi közoktatási rendszer
átszervezésével megbízott intézményi felelősöket.

Megbizatásuk 2007. június 30. napjáig szól, melyet követően az
újjáalakult intézmények élére 2007. július 1. napjától megbízott
igazgatók kerülnek.Az újonnan megbízott intézményi felelősök szervezik
és intézik az iskolák átszervezésével kapcsolatos valamennyi
tevékenységet a Közgyűlés döntéseinek és a jogszabályoknak megfelelően,
előkészítik a 2007/2008. tanévet, összeállítják a tantestületeket, és
ellátják a beiskolázással kapcsolatos feladatokat.

Intézmények és megbízott felelős:

Németh László Gimnázium és Általános Iskola és József Attila Általános Iskola: Árva László
Tornyai János Általános Iskola:Juhászné Wolf Edit
Tarjáni Általános Iskola:Tóthné Kecskeméti Katalin
Szántó Kovács János Általános Iskola, Szent István Általános Iskola és Halmay Zoltán Sportiskola:Ménesi Sándor
Kaluzál Gábor Általános Iskola, Kiss Lajos Általános Iskola, Móra Ferenc Külterületi ÁMK:Kocsis Tamás
Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola:Győri Sára
Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény:Vágó János
Aranyossy Ágoston Általános Iskola:Szabó Gáborné
Kapcsolat Központ Nevelési Tanácsadó és Logopédia Intézményegység:Ráczné Török Erzsébet
Kalmár Zsigmond Ipari Szakközépiskola és Szakiskola:Debreczeni Magdolna

Az átszervezés sikeressége érdekében valamennyi jelenlegi
intézményvezető közreműködése nélkülözhetetlen a teljeskörű és
törvényes adatszolgáltatás biztosításával, amelyre munkáltatói
jogkörében eljárva adott utasítást a Közgyűlés.  

forrás: http://www.promenad.huwww.promenad.hu

Megszakítás