Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Intézményvezetők kinevezése

A testület az Exner Leó Óvoda vezetőjének 2008. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig Molnárné Dobsa Magdolnát, a Janikovszky Éva Óvoda vezetőjének 2008. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig Patkósné Dezső Katalint, az
Aranyossy Ágoston Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó igazgatójának 2008. július
2. napjától 2013. július 1. napjáig Szabó Gábornét,
a
Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola igazgatójának 2008. július 2.
napjától 2013. július 1. napjáig Forrainé Kószó Györgyit,
a Németh László Gimnázium és Általános Iskola igazgatójának 2008. július 2. napjától 2013. július 1. napjáig Árva Lászlót, a
Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának 2008.
július 2. napjától 2013. július 1. napjáig Vágó Jánost,
a Szent István Általános Iskola igazgatójának 2008. július 2. napjától 2013. július 1. napjáig Ménesi Sándort választotta meg.

Megszakítás