Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Ivo Gönner, Ulm város főpolgármesterének levele

Ulm városa és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2013-ban ünnepli a partnerkapcsolat fennállásának 20. évfordulóját. A két évtizedes kötelék az élet minden területén hasznos, gyümölcsöző és élő együttműködéssé vált, amelynek motorja a kezdetektől napjainkig Siegfried Keppler, Ulm város tanácsnoka. A 20 éves évforduló alkalomból a két város 2013. október 4-én az együttműködés megújítása mellett döntött, így a hosszú távú barátságot együttműködési megállapodás is megerősíti. A közgyűlésen Siegfried Keppler felolvasta Ivo Gönner, Ulm város főpolgármesterének levelét, amelyet az alábbiakban közlünk.

Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Almási Kolléga!

Tisztelt Lázár Országgyűlési Képviselő Úr!

 

20 éve léteznek sokoldalú, jó kapcsolatok a két város felelős képviselői, és mindenek előtt a két város polgárai között.

Ezt az együttműködést csereprogramok révén sokféle módon folyton megújítjuk.

Tényleges és formális testvérvárosi kapcsolatunk nincs, van viszont – ami annál is többet ér – jó és szívélyes kapcsolat a hódmezővásárhelyi és ulmi emberek között.

Ez is fontos, hogy a közös Európa gondolatát minden generációban ápoljuk. Hosszú utat jártunk végig, míg a keleti és nyugati emberek egymásra találhattak. Rögös volt az út, míg végre a szabadságot is minden polgár számára biztosítottuk. Ez a szabadság az alapeleme a jó szomszédságnak és az összetartozásnak Európában.

Még bármennyi programról hozzanak is döntést a politikában, az a döntő, hogy az emberek ezeket az ötleteket, valamint mindenekelőtt a nagy esélyeket és lehetőségeket önmaguk, saját hozzájárulásukkal gazdagítsák és töltsék meg. Azonban az is döntő, hogy az emberek érezzék, jobb a gazdasági és szociális helyzetük, és hogy a szabadságukat mindig a mindennapi, szakmai, személyes és családi életük jobbításával egyesítsék. Ehhez mindannyiunknak hozzá kell járulni, együttműködések, közös csereprogramok, találkozók és egymás kölcsönös megismerése révén még inkább egymásra találhatunk.

Ennek kiváló példája a Hódmezővásárhely és Ulm között 20 éve fennálló partneri kapcsolat.

Mivel sajnos személyesen nem tudok eljönni, megkértem Siegfried Keppler Városi Tanácsnok Urat, aki maga is igazán különleges módon száll síkra e partnerség mellett, hogy Ulm város Képviselőtestületének üdvözletét valamint a személyes üdvözletemet közvetítse.

Minden hódmezővásárhelyi polgárnak boldog, kellemes ünneplést kívánok!

Tisztelt Almási Polgármester Úrnak és Önnek Tisztelt Lázár Országgyűlési Képviselő Úr köszönöm a partnerség támogatása melletti elkötelezettségüket.

Szívélyes üdvözlettel a nem olyan távoli Ulmból

 

Ivo Gönner

Ulm város főpolgármestere

 

Megszakítás