Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

JEGYZŐI KÖZLEMÉNY 

Minden jogi alaposságot nélkülöz a Promenád 24 cikke a VIP Travel ügyében hozott szegedi törvényszéki ítéletről.  

A hivatkozott cikkben szereplő – bírósági ítéletből – kiragadott, a valóságot torzítva leíró mondatokkal ellentéteben az alábbiakban kerül összefoglalásra a helyi személyszállítási szolgáltatás közvetlen odaítélésével kapcsolatos jogi helyzet. 

1. A hírportál tévesen vonja le a másodfokú ítéletből azt az állítását, sejtetését, hogy korrupció megtörténtét állapította meg a bíróság. 

Ezzel szemben az ítélet a bíróság azon véleményét tartalmazza, hogy szerinte a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény, a továbbiakban: Sztv. 24. § (4) bekezdésében foglalt feltételek nem álltak fenn. A bíróság szerint a közszolgáltatás fizikai értelemben folyamatos volt, ezért szükséghelyzet nem állt fenn. Különösen fontos, hogy a másodfokú bíróság a felperes által állított jogsértések nagyobb része tekintetében az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a keresetet elutasította, azaz a felperesi állítások jó része a bíróság előtt nem nyert bizonyítást. Kiemelendő, hogy a felperes a bíróság előtt korrupció gyanúját nem vetette fel, így az eljáró bíróságok értelemszerűen a cikk címében szereplő korrupcióról állást sem foglalhattak.  

A szükséghelyzeti intézkedés indokoltságával, a közszolgáltatás folyamatosságának veszélybe kerülésével kapcsolatban jelenleg is több peres eljárás van folyamatban az Önkormányzat és a Volánbusz Zrt. között. Ezzel kapcsolatban különösen fontos tény került megállapításra a Közbeszerzési Döntőbizottság által 2023-ban hozott határozataiban, amely szerint semmis a Volánbusz Zrt. által alá nem írt – helyi személyszállítás tárgyú – közszolgáltatási szerződés. Ezt a megállapítást a Fővárosi Törvényszék is megerősítette a Volánbusz Zrt. által benyújtott fellebbezése nyomán. Önkormányzatunk ezt a bíróság által is kimondott semmisséget már 2020-ban is helyesen értékelte és tette meg az ilyen esetben szükséges intézkedéseket a személyszállítási szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében. 

2. A fenti cikkben tévesen kerül leírásra az utolsó bekezdésben az, hogy a Jovány Busz Kft. nyertessége már a VIP Travel Kft. ajánlatának benyújtása előtt megállapításra került.  

Ezzel szemben az elsőfokú bírósági ítélet megállapította, hogy a verseny tisztasága kapcsán megfogalmazott aggályok nem nyertek bizonyítást, mert a polgármester közösségi médiában közzétett nyilatkozatából a verseny tisztaságának megsértésére megalapozott következtetés nem vonható le. Az önkormányzat által a peres eljárás során becsatolt összegzésből megállapította az elsőfokú bíróság, hogy a véleményező közgyűlésen elhangzottakkal szemben az elbírálás 2020. december 15. napján történt. Ezt támasztja alá az is, hogy amennyiben az elbírálás 2020. december 12. napján történt volna, akkor a Jovány Busz Kft. ajánlata sem került volna elbírálásra, mert a nyertes pályázó az ajánlatát ugyancsak 2020. december 14. napján nyújtotta be. 

Összességében megállapítható, hogy a Promenád24 cikke minden jogi alaposságot, és alapvető logikát nélkülözve tette közzé a másodfokú ítéletből a közvélemény félrevezetésére alkalmas mondatokat, és erre épülő újságírói csúsztatásokat. Erre tekintettel az Önkormányzat közzéteszi a másodfokú bírósági ítéletet teljes terjedelmében, kiegészítve azzal, hogy az Önkormányzat a Kúriához fordul a másodfokú ítélet felülvizsgálata érdekében. 

Angyal Zsolt
Jegyző

Megszakítás