Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Jesenius Klub alakult a Bethlenben

Megalakult a Bethlen Gábor Református Gimnázium
Jesenius Klubja. A társaság az iskola volt és jelenlegi diákjait fogja össze, célja,
hogy támogassa a természettudományok terén alkotó fiatalokat.

A természettudományokkal, valamint a hitélet és a tudomány összhangjával
foglalkozik a Bethlen Gábor Református Gimnázium most alakult Jesenius Klubja.
A társasághoz meghívással lehet csatlakozni és vannak tagjai az iskola volt és
jelenlegi diákjai közül is.

– A klub egy neves orvos tudós után kapta a nevét. A tagok meghívással
érkeznek, zárt körű a működése, de természetesen a tevékenységünkről és
rendezvényeinkről mindenkit tájékoztatunk. A társaság célja, hogy azokat a
fiatalokat is támogathassuk, akik a természettudomány területén jelentőset
alkottak – mondta dr. Kádár Péter, a gimnázium igazgatója.

A klub tagjai fontosnak tartják a szabad vizsgálódás, információgyűjtés
régi eszméjének alkalmazását a mindennapokban. A társaság, melynek tiszteletbeli
elnöke dr. Gyulai József, akadémikus, szeretné segíteni a felnövekvő nemzedék
természettudományos tanulmányait, és támogatni képességiek kibontakozását.

Megszakítás