Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Jogi előadó pályázat

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI
HIVATALA PÁLYÁZATOT HIRDET 3 FŐ JOGI ELŐADÓ ÁLLÁSHELY BETÖLTÉSÉRE.

Pályázati feltételek:

jogász végzettség

magyar állampolgárság

büntetlen előélet

Előny:

hódmezővásárhelyi lakhely

jogi vagy közigazgatási szakvizsga

A pályázathoz mellékelni kell:

szakmai önéletrajzot

30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

végzettséget igazoló dokumentumok másolatát

Az ellátandó munkakör:

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál általános jogi feladatok
ellátása, Közgyűlési előterjesztések készítése, jogi véleményezés
végzése, jogszabályváltozások naprakész nyomon követése.

Bérezés: a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben és a
41/2003. (12. 02.) Közgyűlési rendeletben előírtak alapján

Az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálását követően azonnal

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályázati kiírás Belügyi Közlönyben történő megjelenését követő 20. nap déli 12 óráig történő megérkezése

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül

A pályázat benyújtásának helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzőjének

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Bővebb felvilágosítás kérhető: dr. Kis Zsuzsanna személyzeti referenstől személyesen a Polgármesteri
Hivatal I. em. 25/A szobában vagy telefonon a 62/530-198-as számon.

Megszakítás