Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Jól haladnak a tárgyalások

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város csütörtöki rendkívüli közgyűlésén a
képviselőtestület döntött: együttműködési megállapodást köt a Szegedi
Tudományegyetemmel. A megállapodáshoz szükséges tárgyalások lassan
lezárulnak.

2008
áprilisában elterjedt a hír: a Szegedi Tudományegyetem vezetősége az
egyetem vásárhelyi mezőgazdasági főiskolai karának megszüntetését,
illetve a szegedi bázisú mérnöki karba olvasztását tervezi.

Hasonló
tervek voltak 2006 őszén is, ekkor a hódmezővásárhelyi önkormányzat a
városban folyó felsőfokú oktatás jövőjének érdekében felajánlotta, hogy
fenntartóként átveszi az intézmény működtetését. Az ajánlatot az
egyetem vezetősége végül visszautasította, a tárgyalások során azonban
kikérte a vásárhelyi kar dolgozóinak véleményét is: a dolgozók szinte
egyhangúan a város ellen döntöttek.

Idén áprilisban prof. dr. Szabó
Gábor a Szegedi Tudományegyetem rektora a csökkenő hallgatói létszámot
és az emiatt kieső normatíva hiányát jelölte meg a főiskolai kar
megszűnésének indokaként. A hódmezővásárhelyi önkormányzat támogatását
ajánlotta, így tárgyalások kezdődtek a mezőgazdasági kar jövőjéről.

Az
egyeztetések során a 2008. év tekintetében három lehetséges támogatási
forma mellett döntöttek a felek: az önkormányzat pótolja a hallgatói
létszámcsökkenés miatt jelentkező normatíva-kiesést, biztosítja a kar
számára a fejlesztésekhez szükséges pályázati önerőt, illetve támogatja
az intézmény infrastrukturális fejlesztését.

Megszakítás