Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Jövőre új belvárost építünk

Az önkormányzat sikeresen pályázott
a Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs program és az Agóra program
támogatására, melynek köszönhetően 2,4 milliárd forint összértékű beruházás
indul jövőre a belvárosban – jelentette be sajtótájékoztatóján Almási István
alpolgármester és Varga András képviselő.

Mintegy 2,4 milliárd forint értékű beruházás
indulhat meg jövőre, köszönhetően annak, hogy a városnak sikerült mind a Tornyai
János Kulturális Városrehabilitációs Programra, mind az Agóra program
keretébe benyújtott pályázatára támogatást nyernie. A két sikeres pályázat
segítségével összesen  2, 271 milliárd forint fejlesztési forráshoz
jut a város, amelyhez 341 millió forint önerőt kell biztosítania. Ez a teljes
beruházás arányaiban azt jelenti, hogy a belváros felújításának költségeit
összesen 14 százalékban kell a városnak biztosítania, 86 százalékot uniós
pályázaton nyert az önkormányzat – mondta el Almási István alpolgármester, aki
belvárosi városrész egyik képviselője is. Almási kifejtette: a jövőre induló
beruházás keretében megújul a Tornyai János Múzeum, az Alföldi Galéria, a
Görögkeleti Templom, a Petőfi Sándor Művelődési Központ, valamint a dr. Rapcsák
András utca Kossuth tér és Deák Ferenc utca közötti szakasza, vagyis a belváros
új arculatot kap.

Az Agóra programról részletesen szólva az
alpolgármester elmondta: a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében
megvalósuló Agóra programra a „Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ
felújítása és bővítése” című pályázatot 2008. május 30-án nyújtotta be a város.
A 1,31 milliárd forint összköltségű beruházás I. fordulóját Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzata sikerrel vette, az elnyert támogatás összege
1,19 milliárd forint, a  támogatási intenzitása 92,44 százalék, így
az önerő: 120 millió forint.

Az alpolgármester a Petőfi Művelődési Központ
felújításának részleteit ismertetve kifejtette: az intézmény felújításának
tervezése során alapelv volt, hogy az épület külső megjelenése minél kisebb
mértékben változzon, a belső rendezés során viszont érvényesüljenek a
korszerűsítés kívánalmai.

– Az elmúlt 55 év, úgy gondolom, joggal vonja maga
után a PMK felújításának igényét, hiszen az 1951-ben épült művelődési központ a
város kulturális életének egyik fő csomópontja. A felújítás terveit többek
között az intézményt tervező Janáky István fiai is ellenőrzik, akik az apai
örökséget tiszteletben tartva alkalmazkodnak az ’50-es években korszerűnek
számító PMK építészeti megoldásaihoz. – mondta el Almási István.

A pályázat keretén belül többek között átalakítják
a jelenlegi színháztermet, a fő cél a hibátlan látási és akusztikai körülmények
megteremtése lesz. A korszerű színpadhoz, amelyet a legújabb világítás- és
hangeffektusokkal, illetve színpadgépészettel szerelnek fel, 40 fős zenekari
árok is társul.

A bejárati épületrész földszintjén, első
és második emeletén lévő terek a közösségi-, szakkör- és klubélet színterei
lesznek. Itt kis-, közép- és nagycsoportos foglalkozásokra alkalmas terek kapnak
helyet, szervezett és spontán közösségi együttléteket biztosító, mobil belső
térrendszer kialakításával. A formális és non-formális képzést, valamint spontán
információszerzést tantermek, oktatótermek – minimum hat önálló helyiség –
valamint egy, legalább 15 számítógépes munkaállomással felszerelt terem
biztosítja majd.

A projekt keretében sor kerül a Petőfi Művelődési
Központ felújítására, de a Görögkeleti templom melletti Paplak bekapcsolásával a
PMK új épületszárnnyal is bővül. A
két épület környezetének felújítása és térburkolati elemekkel való
összekapcsolása egyrészt az Agóra program, másrészt a Tornyai János
Városrehabilitációs Program keretében történik. Az intézmény infrastrukturális
korszerűsítését követően minden feltétel adott lesz a modern idők kívánalmainak
megfelelő kulturális-közösségi célú programok szervezéséhez.

Almási István elmondta: az infrastrukturális
beruházás mellett a Minden nap kultúra! Program is kidolgozásra kerül, ami egy
olyan, mintául szolgáló keretprogram, mely alkalmas arra, hogy a
Hódmezővásárhelyen élők minden korosztálya számára alkalmat kínáljon a
kultúrával való mindennapos találkozásra.

Varga András, belvárosi képviselő a
sajtótájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a két program keretében nem
csak a kulturális intézményeink újulnak meg, illetve bővülnek korszerű, új
funkciókkal, lehetőségekkel, de az egész belváros arculata
megváltozik.

– Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város városközponti
részeinek rendezését a Tornyai János Városrehabilitációs Program keretében
valósítjuk meg az elkövetkező években – tájékoztatott a képviselő. – A város
központjának rehabilitációja 11 kulcs projektet ölel fel: PMK, Tornyai János
Múzeum, Alföldi Galéria, Városháza, Református Ótemplom, Görögkeleti templom,
belvárosi közterületek felújítása, korszerűsítése, mélygarázs építése, Fekete
Sas mellett szálloda építése, Hódudvarház megépítése, üzlethelyiségek
homlokzatának felújítása. Fontos cél az egységes városkép kialakítása, amelyben
együtt megtalálhatóak, és egymást kiegészítik az elmúlt századok építészeti
alkotásai és a 21. századi posztmodern városi környezet – fogalmazott Varga
András.

A képviselő kifejtette: a Tornyai János
Kulturális Városrehabilitációs program első ütemének támogatásáról szerdán
döntött a parlament, a pályázat a DAOP keretében került benyújtásra kiemelt
projektként. A pályázat teljes költségvetése: 1.081 millió Ft.  Az
igényelt támogatás 860 millió Ft, így a saját forrás 221 millió Ft.

A program első ütemének keretében a Tornyai János
Múzeum és az Alföldi Galéria látogatóbarát és interaktív múzeummá alakítására
kerül sor, felújítják a Görögkeleti Templom homlokzatát, és rendezésre kerül a
dr. Rapcsák András utca  a Deák Ferenc u – Kossuth tér közötti
szakasza.

A Tornyai János Múzeum alapterülete kibővül a
jelenlegi 1.214m2-ről 2.567m2-re, helyet ad korszerű raktáraknak és műhelyeknek,
nagy területen, variálható terekkel. A hagyományos kiállítótereken túl pedig
kialakításra kerülnek nagyméretű, multifunkcionális termek, illetve kisebb
foglalkoztató és közösségi terek.

Az Alföldi Galériában felújításra kerülnek az I.
emeleti kiállító terek 697m2-en, valamint az udvar és a
tetőszerkezet.

Almási István és Varga András végül kihangsúlyozták: a
városközpont felújítása nem csak a városközpontban lakók számára jelentős
esemény, hanem minden hódmezővásárhelyi polgár közös sikere és komoly lépés
városunk, Hódmezővásárhely fejlődésében

Megszakítás