Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

K ö z l e m é n y

Tájékoztatom Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Választópolgárait,
hogy megalakult a Helyi Választási Bizottság (HVB), amelynek címe:
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I/1.

A
HVB elnöke: Feketéné dr. Szemző Margit, helyettese: dr. Meleg Emese,
tagja: Felletár László. A HVB mellett a titkári feladatokat dr. Balogh
Gabriella látja el. Tel.: 530-167.

A
Helyi Választási Iroda Vezetője: dr. Korsós Ágnes, (tel.: 530-120) jogi
helyettese dr. Kun Andrea (tel.: 530-119). A Választási Információs
Szolgálatot az 530-161, 530-119 és 530-120 számú telefonon lehet hívni.
Fax: 530-192.

Tájékoztatom
az érdekelteket, hogy Hódmezővásárhelyen 14 egyéni képviselői körzet
van. A jelenlegi nyilvántartás szerint a névjegyzékbe felvett
szavazópolgárok száma az alábbiak szerint alakul:

01. egyéni választókerület 2607 fő (1 % 27)

02. egyéni választókerület 2420 fő (1 % 25)

03. egyéni választókerület 2301 fő (1 % 24)

04. egyéni választókerület 2548 fő (1 % 26)

05. egyéni választókerület 2730 fő (1 % 28)

06. egyéni választókerület 2832 fő (1 % 29)

07. egyéni választókerület 2943 fő (1 % 30)

08. egyéni választókerület 2833 fő (1 % 29)

09. egyéni választókerület 2517 fő (1 % 26)

10. egyéni választókerület 2930 fő (1 % 30)

11. egyéni választókerület 3078 fő (1 % 31)

12. egyéni választókerület 3066 fő (1 % 31)

13. egyéni választókerület 2540 fő (1 % 26)

14. egyéni választókerület 3220 fő (1 % 33)

Összesen: 38565 fő (2 % 772)

Az
egyéni körzetben magát jelöltetni kívánó választópolgárnak a körzet
választójoggal rendelkező lakosságszáma legalább 1 %-ának ajánlásával
kell rendelkeznie. Polgármester jelöltté váláshoz a teljes –
választójoggal rendelkező – lakosságszám legalább 2 %-ának ajánlása
szükséges.

A
választópolgárok a jelöltajánláshoz szükséges ajánlószelvényt 2006.
augusztus 4. napjáig kapják meg. Jelöltet 2006. szeptember 8-án 16
óráig lehet ajánlani.

A
névjegyzék kifüggesztésre kerül 2006. augusztus 2-től 9-én 16 óráig.
Megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Okmányirodájának 1. számú
munkaállomásánál. (Kossuth tér 1. vagy a Hősök tere felőli bejárat.)

A
helyhatósági választással kapcsolatos eljárási határidőkről szóló
3/2006.(VII.21.)OTM rendelet a Magyar Közlöny 88. számában jelent meg.

Értesítem
az érintett választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság
2/2006.(07.27.) számú határozatával 2006.október 1. napjára törvényi
kötelezettségének eleget téve,kitűzte a

Cigány kisebbségi-, illetve a

Német kisebbségi önkormányzati választást.

A
119 cigány- és 38 német kisebbségi névjegyzékbe felvett választópolgár
közül az válhat jelöltté, akit jelölő szervezet támogat és legalább 5,
az adott kisebbségi névjegyzékbe felvett választópolgár ajánlásával
rendelkezik. A választást akkor lehet megtartani, ha kisebbségenként
legalább 5 jelölt van.

Kérem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a választásokkal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak a Választási Irodához.

Dr. Korsós Ágnes

HVI Vezető

Megszakítás