Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Kankalin Néptáncegyüttes

A Kankalin Néptáncegyüttes 1962-ben alakult B. Szűcs Istvánné vezetésével és azóta is működik Hódmezővásárhelyen, melynek jelenlegi szervezeti formája Kankalin Közhasznú Néptánc Egyesület. Az együttes alapítója több mint fél évszázaddal ezelőtt célul tűzte ki a magyar néptánc, népzene és néprajzi hagyomány ápolását, elsajátítását, népszerűsítését minél szélesebb körben, amit az utódai is elsődlegesnek tekintenek. Az autentikus irányvonalat mindig megtartva, amihez neves oktatóktól és koreográfusoktól kapott és jelenleg is kap segítséget.

Eleinte a gyermek korosztályú csoport az úttörő mozgalom keretében működött, későbbiekben már a felnőtté vált fiatalok művészeti tevékenységét a Szövetkezeti Bizottság támogatta. Az együttes 1984-ben választotta a Kankalin nevet, ami azóta is szépen virágzik. Ezek megszűnte után részben önfenntartóak, ill. a Vásárhelyi Néptáncért Alapítvány, a Classic Művészeti Iskola és Hódmezővásárhely város támogató segítségével működik. Az együttes mindvégig több generációs csoportokban 60-150 fővel színesítette a magyar néptánc kultúrát.

Jelenleg az együttes öt csoportban 2-66 éves korig, 80 fővel működik, ami folyamatosan növekszik, változik.
Együttes vezetők: B. Szűcs Istvánné alapító (1962-1997), Gaálné Szél Katalin (1997-2008), Kis-Jakab Péter (2008-2011), Törökné Tárkány Szűcs Katalin – Kis-Jakab Péter (2011-).

A tánc oktatása mellett rendszeres fellépéseikkel színesítik a város, a régió kulturális életét. Sok jeles külföldi fesztiválra is elvitték és bemutatták a magyar néptánc kincset, melyek felsorolása az alapító ajánlásában megtalálható. Évek óta tartanak ill. közreműködnek a magyar néphagyományaink jeles napjaihoz kapcsolódó tematikus, interaktív oktató jellegű szabadidős kulturális programokon, hogy népszerűsítsék népi kultúránkat a még jelen lévő népszokások tükrében.

A nagy múltra visszatekintő együttes szakmai munkájáért és a város kulturális életében történő társadalmi szerepvállalásért 2010-ben megkapta a Bessenyei Ferenc Művészeti Díjat.

A szellemi kulturális örökségünk egyik jellegzetes és jelentékeny része a néptánc és a népzene, melynek megőrzése és továbbadása a lokális identitás megerősítését szolgálja, tehát Hódmezővásárhely hagyományainak életben tartásához és közösségének fejlesztéséhez is hozzájárul.

A több évtizeden átívelő tevékenységük mindig magas szakmai színvonalat képviselt, értéket teremtett nemcsak a városban és környékén hanem az ország határán kívül is, a város testvérvárosi kapcsolatainál, valamint sok rangos szakmai fesztiválon. Az együttes alapítójának 36 évnyi pedagógiai munkássága, összetartó ereje még ma is elevenen él, és utódai is csak „Tiszta-forrásból” autentikus előadásmódban állítják össze a repertoárt, alkalmanként megelevenítve egy-egy népszokást is (Tél-temetés, Húsvéti locsolkodás, Dél-Alföldi lakodalom, Arató bál).

Az együttes hagyományteremtő munkássága, műsorai turisztikai desztinációkban is jól prezentálhatóak („Piroska” lakodalom Kutas-pusztán).

Az eltelt évek alatt nagyon sok fotó, film, videó felvétel készült az együttes munkásságáról, valamint műhelymunkáiról, neves koreográfusokkal. Ezek a képi anyagok szétszórtan a korábbi vezetőknél, táncosoknál elavult technikájú hordozó eszközökön vannak.

Az összegyűjtött írásos dokumentumok is várják a méltó archiválás lehetőségét, így kialakulhat egy olyan komplex gyűjtemény, ami tudományos igényű feldolgozásra is lehetőséget biztosítana, szakdolgozatok és tudományos tanulmányok vonatkozásában, de Hódmezővásárhely kulturális életének kor dokumentumaként is számottevő.

Megszakítás