Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Kárász Józsefre emlékeztek

Kárász Józsefre emlékeztek az író
születésének 95. évfordulója alkalmából. A Kohán György utcában lévő
emléktáblánál a város nevében dr. Kószó Péter alpolgármester, a Németh László
Városi Könyvtár alkalmazottai és az alkotóról elnevezett alapítvány tagjai
rótták le tiszteletüket.

Kárász József 1914. május 12-én,
Szegeden látta meg a napvilágot, parasztemberek gyermekeként. Irodalmi
munkásságának fő mozgatórugója a népiesség volt. Életében 15 szépirodalmi és 11
bibliográfiai munkát adott közre. A megemlékezésen a Városi Vegyeskar is
közreműködött.

Megszakítás