Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Katalizátor a minél több forrás megszerzéséhez

„Új Magyarország Pontot” adott át Almási István alpolgármester a Takács
Ferenc Oktatási Központban. A pont a Kistérségi Koordinációs Hálózat
részeként, egyfajta katalizátor szerepet betöltve segíti, hogy a
Hódmezővásárhelyi Kistérség a Magyarországnak 2013−ig szánt 8 ezer
milliárd forintból a lehető legtöbbet szerezhesse meg fejlesztési
támogatásként.

Az itt működő két koordinátor, Szeli
Ferenc és Varga Lajos értesíti a pályázati lehetőségekről a térség
szervezeteit, segít a fejlesztési elképzeléseket legjobban szolgáló
pályázatokat megtalálni, továbbá segítenek a pályázatok megírásában, a
kivitelezés és az elszámolás időszakában elvégzendő adminisztráció
elvégzésében. 
Az Új Magyarország Pont szolgáltatásait igénybe
vehetik önkormányzatok és intézményeik, társas- és egyéni
vállalkozások, valamint civil- és nonprofit szervezetek.

A Kistérségi Koordinációs Hálózat
illetékessége kiterjed a tervezés időszakára is. Feladatuk a
helyzetfelmérés elkészítése, a feladatok kijelölése. Mivel szinte
minden szervezettel kapcsolatban állnak, feladatuk és lehetőségük a
fejlesztési célok összehangolása és a felesleges párhuzamosságok
kiszűrése, az erők egy irányba csoportosítása. Segítenek a
fejlesztéshez szükséges források kijelölésében és erősítik a célok
társadalmi támogatottságát is. 
A koordinátorok naprakészek az élő
pályázati lehetőségekről, azok céljairól és feltételeiről,azonban nem
csak a pályázni kívánókat kell segíteniük, hanem fel kell keresniük, és
információ átadással a pályázatokban való indulásra kell késztetniük a
térség cégeit, szervezeteit. Az általuk kiépülő kapcsolati háló nem
öncélú: annak igénybe vételét biztosítják a projektekben
közreműködőknek.

Azok számára, akik túl összetettnek
találják az uniós pályázatokat támogatásukkal elérhetővé válik ezen
források megszerzése. S mivel a pályázatok a megvalósulással még nem
érnek véget, kézen fekvő, hogy a kivitelezés, a működtetés és az
elszámolás időszakában is a szervezetek mellett állnak. 
A
koordinátorok minden héten csütörtökön nyolctól délig várják az
érdeklődő szervezetek képviselőit a Takács Ferenc Oktatási központban a
Kutasi úton, valamint havonta egy-egy alkalommal kihelyezett fogadóórát
tartanak Mártélyon, Mindszenten és Székkutason is.

Megszakítás