Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Katolikus iskola és óvoda Vásárhelyen

A hódmezővásárhelyi önkormányzat a Tornyai János
Általános Iskola és a Dömötör Géza Óvoda fenntartói jogát átadja a
katolikus egyháznak. Erről született elvi döntés március 22−én a város
képviselőtestületének rendkívüli közgyűlésén

Az intézményátadás gondolata Kiss-Rigó László Szeged-Csanád megyés
püspöktől indult el. Nagy Judit, az oktatási csoport vezetője elmondta,
megvizsgálták, hogy mely oktatási intézmények oktatási-nevelési
programja áll legközelebb a katolikus egyház törekvéseihez, így esett a
választás a hagyományőrző programot folytató Tornyai János Általános
Iskolára. Mivel a Dömötör Géza Óvoda szervesen kapcsolódik az
iskolához, ezért merült fel ennek átadása is. Kiss-Rigó László
kifejtette, ha a megállapodás létrejön, egy kiváló tantestülettel
működő iskolát vehetnek át, ahol a pedagógusok a meggyőződéses
erkölcsorientált oktatást még szabadabban, egyéniségüket még inkább
kibontakoztatva folytathatják. Dr. Lázár János polgármester
hangsúlyozta, nem az volt a céljuk, hogy egy gazdasági csődben lévő
intézménytől szabaduljon meg az önkormányzat, hanem hogy gazdasági,
szakmai és erkölcsi téren is rendben lévő intézményeket adjanak át.
Dr.
Hernádi Gyula képviselő hozzászólásában leszögezte, az
intézményátadással egyetért, az iskola kiválasztásával kapcsolatban
vannak kételyei. A szocialista képviselő azt kérte, ne állítsák
választási kényszer elé a szülőket, akik nem kívánják, hogy katolikus
nevelésben részesüljön gyermekük, írathassák őket más iskolába. Nagy
Judit elmondta, a beiskolázási körzetet felosztják a Tarjáni Általános
Iskola, valamint a jövőben egy intézményt alkotó Németh László
Gimnázium és Általános Iskola és József Attila Általános Iskola között.
Dr. Berényi Károly képviselő a körzet egyik lakójának, egy ötgyermekes
családanyának levelét olvasta fel, melyben a szülő örömét fejezte ki,
hogy a Kertvárosban, ahol közösségi hitéletre eddig nem volt lehetőség,
egyházi intézmények lesznek, és ezáltal a városrész lelki élete
fellendül.

forrás: http://www.promenad.huwww.promenad.hu

Megszakítás