Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Katyn még inkább a lengyel fájdalom része marad

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város megrendülve és
mély fájdalommal osztozik a lengyel nemzet gyászában. A város valamennyi
polgára nevében részvétemet fejezem ki a lengyel népnek, különösen a
szmolenszki légiszerencsétlenségben elhunyt áldozatok hozzátartozóinak. Dr. Lázár János megemlékező gondolatai.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város megrendülve és
mély fájdalommal osztozik a lengyel nemzet gyászában. A város valamennyi
polgára nevében részvétemet fejezem ki a lengyel népnek, különösen a
szmolenszki légiszerencsétlenségben elhunyt áldozatok hozzátartozóinak.

Megdöbbentő és tragikus, hogy éppen a hét évtizeddel
ezelőtti, a katyni erdőben lemészárolt lengyel elit előtt fejet hajtani kívánó lengyel
köztársasági elnököt és kíséretét ezen a szörnyű emlékekkel tűzdelt helyen érte
utól a végzet.  Emlékezni és emlékeztetni
indultak oda, ahol 1940 tavaszán, a szovjet belügyi szervek közel huszonkétezer
lengyel katonatisztet és értelmiségit gyilkoltak meg. A Lech Kaczynski lengyel
elnök vezette küldöttség, a katyni áldozatok még élő hozzátartozóival maga is
Katyn áldozatává vált.

A tragédiában életét vesztette Andrzej Przewoźnik
miniszter, a lengyel Harc és Mártíromság Emlékét Őrző Tanács vezetője, aki a
Magyar Kultúra Napján tett tanúbizonyságot a lengyel-magyar barátságról, amikor
megnyitotta az Emlékpont első időszaki kiállítását, az általa rendezett és
támogatott Katyn – Tömeggyilkosság, politika,
erkölcs című tárlatot. Przewoźnik miniszter személyében egy közvetlen, a
történelem és a nemzeti emlékezet iránt töretlenül elkötelezett lengyel hazafit
ismerhettem meg, aki különösen sokat tett a két testvérnép, a magyarság és a
lengyelség 21. századi kapcsolataiért. „Nekünk, lengyeleknek Katyń egy
különleges seb. Azokat gyilkolták ezerszámra, akik 1918-20-ban megvívták, majd
1939-ben védték a lengyel függetlenséget.” – fogalmazott a megnyitón. Katyn
most még inkább a lengyel fájdalom része marad. Nyugodjanak békében!

Dr. Lázár
János

polgármester, országgyűlési képviselő

Andrzej
Przewoznik lengyel történész 1963-ban született. A krakkói
Jagelló Egyetem történelem szakán végzett, majd 2002-ben a varsói Honvédelmi
Akadémia Stratégiai-Védelmi Tanszékén szerzett másoddiplomát. 1992-től látta el
miniszteri rangban a Harc és Mártíromság Emlékét Őrző Tanács (Rada OPWiM)
főtitkári posztját, mely szervezet Lengyelország 20. századi tragédiáinak
objektív történelmi feltárását végezte. Irányításával történt a katyni, kalinyini
és harkovi tömegsírok exhumálása 1994-98 között, és nevéhez fűződik az
áldozatok emlékhelyeinek kialakítása Lengyelországban és annak határain túl. Tudományos
munkái a katyni tömeggyilkosságok, a Lengyel Földalatti Állam témakörét, illetve
a lengyel-magyar kapcsolatok II. világháború alatti történetét dolgozzák fel.
Munkásságáért többek között a Magyar Köztársaság Tisztikeresztjével tüntették
ki.

Megszakítás