Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Kéknyelv (bluetongue) betegség előfordulásának megelőzésére hozott határozat kiterjesztése

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járás Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala főállatorvosa, mint az ügyben első fokú hatóság, meghoztam az alábbi határozatot.

HATÁROZAT

A kéknyelv (bluetongue) betegség előfordulásának megállapítása miatt a 2014.október 14-én meghozott, CS-02I/01/849-11/2014. számú határozatomban elrendelt intézkedéseket jelen határozat mellékletében szereplő települések és településrészek közigazgatási területén működő, bluetongue-ra fogékony állatokat tartó állatállományokra kiterjesztem és az alábbi

intézkedéseket rendelem el.

  • A kéknyelv-betegségre fogékony állományokra megfigyelési zárlatot rendelek el;
  • a megfigyelési zárlat alatt álló állományokba az intézkedés alapjául szolgáló kitörés(ek) megállapításától számítva 40 napig fogékony állatot beszállítani és onnan kiszállítani tilos,
  • a fogékony állatok kiszállítására vonatkozó tilalom alól azonnali vágás vagy a védőkörzet más településére irányuló, továbbtartási céllal történő kiszállítás esetén az állattartó kérelemére a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat­egészségügyi Igazgatósága (továbbiakban: CsMK ÉbÁI) adhat felmentést, ha az előzetesen elvégzett diagnosztikai vizsgálatok kedvező eredménye alapján a kéknyelv betegség gyanúja a telepen a szállítás időpontjában kizárható;
  • az állatállományokat a helyszínen a CsMK ÉbÁI által kijelölt állatorvosnak meg kell vizsgálni; és a betegségre gyanús állato(ka)t (több ilyen állat közül a betegségre legjellemzőbb tüneteket mutató állatot) diagnosztikai céllal le kell ölni, illetve a leölés helyett vagy azon kívül a betegségre gyanús állatokból a bluetongue megállapítására irányuló laboratóriumi vizsgálat céljából a készenléti tervben meghatározott mintát venni, a vizsgálati mintát a Nemzeti Referencia Laboratóriumba (továbbiakban: NRL) elküldeni;
  • az állattartóknak haladéktalanul be kell jelenteniük az állatállományukat ellátó
  • magánállatorvosnak vagy a hatósági állatorvosnak a fogékony állataikon jelentkező megbetegedést vagy elhullást
  • nyilvántartást kell készíteni azokról a helyekről, amelyek elősegíthetik a kórokozó átvivő túlélését, vagy menedéket nyújtanak számára, elsősorban azokról a helyekről, amelyek kedveznek a kórokozó átvivő szaporodásának;
  • A kórokozó átvivő szúnyogok (vektorok) elszaporodásának megakadályozása érdekében igazoltan hatékony rovarirtó szerekkel kezelni kel! a zárlat alatt álló állatokat és környezetüket, különösen a kórokozó átvivők tenyészhelyeire.
  • a hatósági megfigyelés időtartama alatt bekövetkezett elhullás esetén annak okát fel kell deríteni, a betegség megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezni, és vizsgálati anyagot az NRL-be küldeni.A határozat ellen a közlést követő 15 napon belül a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságához ( Szeged;Vasas Szt. Péter u.9.) címzett, de hivatalomnál ( 6800 Hódmezővásárhely; Petőfi u, 6.) benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton nem terjeszthető be. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtandó.

A határozat közlése az érintett településeken helyben szokásos módon való nyilvános közzététel útján történik.

Megszakítás