Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Kéknyelv (bluetongue) betegség előfordulásának megelőzésére hozott határozat módosítása

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járás Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala, elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti jogkörben, meghozta az alábbi határozatot.

 

 

HATÁROZAT

A kéknyelv (bluetongue)-bstegség megállapítása miatt Hódmezővásárhely Járás közigazgatási területére elrendelt korlátozó intézkedéseket

2015. január 9. napjától módosítom.

Hódmezővásárhely Járás közigazgatási területe 2015. január 9. napjától további intézkedésig a kéknyelv-betegség szempontjából védőkörzetnek minősül, ezért az erre vonatkozó korlátozó intézkedéseket kell alkalmazni.

E határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság igazgató főállatorvosának címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalához (levelezési cím: 6800 Hódmezővásárhely; Petőfi u. 6.) 2 példányban kell benyújtani.

A határozat közlése az érintett településeken nyilvános közzététel útján történik.

INDOKOLÁS

Döntésem alapját a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól szóló, 31/2009.(111.27.) FVM rendelet 20.§(l)b) pontja adja, a védőkörzetre vonatkozó korlátozások és eljárások tekintetében a kéknyelv betegségre fogékony fajokhoz tartozó állatok szállításának szabályairól szóló 1266/2007/EK rendelet 8.cikk(4ViV 7.cikkm. továbbá III. mellékletének A rész 3 .pontja rendelkezik, a vektormentes-időszak hivatalos kezdetét a NÉbiH 02.3/2827/055/2014.számú rendelkezése mondja ki.

Hatásköröm és illetékességem az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló, 2008. évi XLVI. tv. 32.§.(l)f), 51.§(3) pontján, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló, 328/2010.(XIL27.) Korm. rendelet 3.§(1-2) (5), 6.§(5) bek. és 3.mellékletén alapul.

A fellebbezési lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, 2004. évi CXL. törvény 98. §. 1. pontja alapján biztosítottam,

A jogorvoslat címzettjét a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló, 328/2010.(XII.27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés jelöli meg.

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 25. pontja állapítja meg.

A határozat közzétételére vonatkozó rendelkezés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, 2004. évi CXL. törvény 80/A.§(l)d) és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló, 2008. évi XLVI. tv.52.§(2) pontján alapszik.

Hódmezővásárhely; 2015. január 8.

A határozat teljes szövege ide kattintva olvasható el.

 

Megszakítás