Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Kéknyelv (bluetongue) betegség előfordulásának megelőzésére hozott határozat

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járás Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala főállatorvosa, mint az ügyben első fokú hatóság, meghoztam az alábbi határozatot.

HATÁROZAT

Kéknyelv (bluetongue) betegség előfordulásának megállapítása miatt jelen határozat mellékletében szereplő települések és településrészek közigazgatási területén működő, bluetongue-ra fogékony állatokat tartó állatállományok esetében az alábbi intézkedéseket rendelem el.

  • A kéknyelv-betegségre fogékony állományokra megfigyelési zárlatot rendelek el;
  • a megfigyelési zárlat alatt álló állományokba az intézkedés alapjául szolgáló kitörés(ek) megállapításától számítva 40 napig fogékony állatot beszállítani és onnan kiszállítani tilos,
  • a fogékony állatok kiszállítására vonatkozó tilalom alól azonnali vágás vagy a védőkörzet más településére irányuló, továbbtartási céllal történő kiszállítás esetén az állattartó kérelemére a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat¬egészségügyi Igazgatósága (továbbiakban: CsMK ÉbÁI) adhat felmentést, ha az előzetesen elvégzett diagnosztikai vizsgálatok kedvező eredménye alapján a kéknyelv betegség gyanúja a telepen a szállítás időpontjában kizárható;
  • az állatállományokat a helyszínen a CsMK ÉbÁI által kijelölt állatorvosnak meg kell vizsgálni; és a betegségre gyanús állato(ka)t (több ilyen állat közül a betegségre legjellemzőbb tüneteket mutató állatot) diagnosztikai céllal le kell ölni, illetve a leölés helyett vagy azon kívül a betegségre gyanús állatokból a bluetongue megállapítására irányuló laboratóriumi vizsgálat céljából a készenléti tervben meghatározott mintát venni, a vizsgálati mintát a Nemzeti Referencia Laboratóriumba (továbbiakban: NRL) elküldeni;
  • az állattartóknak haladéktalanul be kell jelenteniük az állatállományukat ellátó magánállatorvosnak vagy a hatósági állatorvosnak a fogékony állataikon jelentkező megbetegedést vagy elhullást
  • nyilvántartást kell készíteni azokról a helyekről, amelyek elősegíthetik a kórokozó átvivő túlélését, vagy menedéket nyújtanak számára, elsősorban azokról a helyekről, amelyek kedveznek a kórokozó átvivő szaporodásának;
  • A kórokozó átvivő szúnyogok (vektorok) elszaporodásának megakadályozása érdekében igazoltan hatékony rovarirtó szerekkel kezelni kell a zárlat alatt álló állatokat és környezetüket, különösen a kórokozó átvivők tenyészhelyeire.
  • a hatósági megfigyelés időtartama alatt bekövetkezett elhullás esetén annak okát fel kell deríteni, a betegség megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezni, és vizsgálati anyagot az NRL-be küldeni.

A teljes dokumentum ide kattiva érhető el.

Megszakítás