Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Képviselői mutyi Mindszenten

Több mint egy éve okozott dr. Abdul Rahim mindszenti
képviselő balesetet a város önkormányzatának autójával. Az autóért anyagi felelősséget
vállalt, a balesetben vétkességét elismerte, fizetni azonban mégsem hajlandó. Annak
ellenére sem, hogy a mintegy 900 ezer forintos tartozás megtérítésére képviselőtestületi
határozat is kötelezi. A képviselő mindezek ellenére a baleset óta bizottsági
elnökként közel 650 ezer forint juttatást vett fel a várostól. A mindszentiek a
térség országgyűlési képviselőjéhez, dr. Lázár Jánoshoz fordultak.

– Arcpirító és szégyenletes, hogy Abdul Rahim
képviselőként meglopja a saját városát, a mindszenti embereket – fogalmazott dr.
Lázár János ma rendkívüli sajtótájékoztatóján.

Az országgyűlési képviselő elmondta: a Vásárhelyi Televízió
pénteken oknyomozó riportban nyilvánosságra hozott egy Mindszent város
képviselőtestületét érintő ügyet, amelynek kapcsán péntek óta több alkalommal,
így hétfő reggel is felkeresték mindszenti polgárok, hogy közbenjárását kérjék az
ügy rendezésében.

2008. június 4-én Mindszent város küldöttsége
Hartheimbe utazott testvérvárosi rendezvényre, amely során Kreisgöppingen
városában balesetet szenvedtek. Az út során a mindszenti önkormányzat
tulajdonát képező Citroen Jumper IZG-982 forgalmi rendszámú gépjárművet meghatalmazás
alapján dr. Abdul Rahim települési képviselő vezette. A meghatalmazásban teljes
körű személyi és anyagi felelősséget vállalt bármely, az út során bekövetkezett
balesetért, egyéb kárt okozó eseményért, valamint vállalta, hogy köteles az
ebből eredő kárt megtéríteni. A kárbejelentési lapon elismerte, hogy későn
észlelte a megváltozott útviszonyokat és nem kellő körültekintéssel választotta
meg a sebességet – ismertette az országgyűlési képviselő.

– Sajnos Mindszent város önkormányzata csak
meglehetősen későn 2008. december 4-én tárgyalt az ügyről. Az ülés keretében a
képviselők határozatot hoztak, melynek értelmében a gépkocsiban okozott kár, a
gépkocsi és az utánfutó tárolási és hazaszállítási költsége, valamint az utasok
hazaszállítási költsége biztosító által nem fedezett összegének, azaz 907.010,-
Ft-nak a legkésőbb 2008. december 31-ig történő megfizetésére a gépkocsit a
balesetkor vezető dr. Abdul Rahim köteles. Ezt a képviselő a mai napig nem
tette meg – foglalta össze dr. Lázár János hozzátéve: maga a tény, hogy a 8
hónapja lejárt határidőt követően még nem került rendezésre a tartozás, felveti a
hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúját és a képviselői mutyi lehetőségét is.

– Információink szerint jelenleg mintegy 66 millió
forintos tartozása van az önkormányzatnak, amit nem tud megtéríteni. A
közelmúltban például a focipályán kikapcsolták a világítást, mivel az
önkormányzat nem tudta rendezni a számlát, de a Hódmezővásárhelyet Mártéllyal
és Mindszenttel összekapcsoló, uniós forrásból megépült kerékpárút során
felmerült, Mindszentet érintő költséget sem tudták még a mai napig rendezni,
amely rövidesen a pályázati forrás városra eső részének elvesztésével járhat  – összegezte dr. Lázár János.

Az országgyűlési képviselő szerint az ügy alkalmas
arra, hogy megrendítse az emberek bizalmát a város vezetése és a politikai
szereplők iránt ezért határozott fellépésre van szükség.

– Különösen arcátlan és minősíthetetlen magatartás a
mindszenti képviselő részéről, hogy nem fizeti ki a saját maga által is
elismerten a saját hibájából okozott kárt, annak tükrében, hogy dr. Abdul Rahim,
mint a mindszenti önkormányzat Egészségügyi és népjóléti bizottságának elnöke,
a baleset óta nettó 642.941 forint képviselői juttatást vett fel – emelte ki
dr. Lázár János.

Az országgyűlési képviselő elmondta: kezdeményezi a mindszenti
önkormányzat rendkívüli képviselőtestületi ülésének haladéktalan összehívását, amelyen
a képviselők felelősségét is meg kell vizsgálni, hiszen nem tették meg a szükséges
lépéseket annak érdekében, hogy a tartozást dr. Abdul Rahim visszafizesse.

– Hagyják abba a falazást, a mutyit, világos és
egyértelmű választ adjanak arra a kérdésre, hogy ez miként történhetett meg. Felszólítom
továbbá dr. Abdul Rahimot, hogy a tartozást az eltelt időnek megfelelő kamatokkal
együtt holnap, azaz augusztus 18-án 16 óráig a mindszenti polgármesteri hivatalban
fizesse be, valamint a Csongrád Megyei 6-os választókörzetben a Fidesz területileg
illetékes szerve nevében felszólítom, hogy mivel méltatlanná vált a képviselői
tisztségre, a tartozás mellé tegye oda a lemondási nyilatkozatát is – fogalmazott
dr. Lázár János.

Megszakítás