Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Kérdések a Hód-Mezőgazda Zrt. privatizációjával kapcsolatban

Dr. Lázár János polgármester, oszággyűlési képviselő „Kérdések a Hód-Mezőgazda Zrt.
privatizációjával kapcsolatban” címmel, a Házszabály 91. §-a alapján
kérdést nyújtott be dr. Orbán Viktor miniszterelnökhöz. Az írásbeli kérdés teljes terjedelmében az alábbiakban megismerhető.

Írásbeli kérdés

Dr. Kövér László

az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

„Kérdések a Hód-Mezőgazda Zrt.
privatizációjával kapcsolatban”
címmel, a Házszabály 91. §-a alapján
kérdést kívánok benyújtani dr. Orbán Viktor miniszterelnökhöz.

Kérdésemre a választ írásban kérem!

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

2003-2004. évek folyamán az
akkori kormány egyik legfontosabb, a magyar polgárok és családok legszélesebb
rétegét érintő döntése az állami tulajdonban lévő agrárcégek privatizációja
volt, amely a mai napig foglalkoztat minden érintettet. A privatizált állami
tulajdonú agrártársaságok egyike volt az akkori Hód-Mezőgazda Rt. (jelenleg
Hód-Mezőgazda Zrt.), melyet az akkor regnáló Kormány a 2070/2004. (III.31.)
Korm. határozatával jelölt ki privatizálásra a helyi közösség érdekeinek
figyelmen kívül hagyásával. A Hód-Mezőgazda Rt. magánosítása érzékenyen
érintette a város mezőgazdasági életét, hiszen több ezer vásárhelyi család
megélhetése a mezőgazdaság. A privatizációs eljárást követően – ha
megvizsgáljuk a fennálló tulajdonosi viszonyokat, megállapítható, hogy – jelenleg
lényegében 4 fő természetes személy tudhatja magáénak Hódmezővásárhely egyik
legjelentősebb és az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági vállalatát.

Mind országgyűlési képviselőként,
mind Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármestereként is számos megkeresés
érkezett hozzám, melyben a lakosság széles köre teszi fel joggal a kérdést, hogy
miért kellett privatizálni a Hód-mezőgazda Rt-t, történt-e bárminemű visszaélés
a Hód-Mezőgazda Rt. privatizációja során, illetve mi lesz a sorsa a több ezer
hektáros állami földtulajdonnak a jövőben. Úgy gondolom, az elmúlt időszak
tapasztalatai alapján, amelyek szerint gyakorlatilag naponta kerültek
nyilvánosságra különféle visszaélések a közvagyont és különféle állami,
önkormányzati vállalatokat érintően, jogos a hódmezővásárhelyi lakosság
fenntartása a Hód-Mezőgazda Rt. privatizációjával kapcsolatosan.

Sajnálatosan a kérdésre azonban
választ adni nem tudok, mivel a jelenleg rendelkezésre álló, nyilvánosságra
hozott határozatok, jelentések, és bármilyen más jellegű dokumentációk egyetlen
konkrétumot sem tartalmaznak a patinás múltú vállalat privatizációjának érdemi
kérdéseiről.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Hódmezővásárhely közösségének
teljes körű tájékoztatása érdekében ezúton kérem szíves közbenjárását és
segítségét az alábbiakban:

induljon vizsgálat annak megállapítására, hogy
miért kellett privatizálni a Hód-Mezőgazda Rt-t,

kerüljenek nyilvánosságra a Hód-Mezőgazda Rt.
privatizációs eljárásának dokumentumai, a privatizáció minden eleme,

kerüljön teljes körűen nyilvánosságra a
Hód-Mezőgazda Rt. privatizációs szerződése vagy szerződései,

induljon vizsgálat arra vonatkozóan, hogy
fennáll-e értékaránytalanság a privatizált állami vagyon és az annak
ellenértékeként a Hód-Mezőgazda Rt-t megszerzők által juttatott érték között, amennyiben
aránytalanság áll fenn, kerüljön a privatizáció előtti állapot visszaállításra,

kerüljön feltárásra, hogy a társaságban
tulajdont szerző felek maradéktalanul teljesítették-e a privatizációs
szerződésben tett vállalásaikat, amennyiben nem, a szerződés tartalmazott-e
megfelelő garanciákat, s azok érvényesítése valóban megtörtént-e,

legyen elérhető a nyilvánosság számára, hogy a
Hód-Mezőgazda Rt., a privatizáló társaságok, illetőleg az azok mögött álló
természetes személyek a privatizáció óta milyen európai uniós, valamint állami
támogatásokban részesültek és milyen formában számoltak el azok
felhasználásáról.

Fentiek érdekében kérem Tisztelt
Miniszterelnök Urat, hogy szíveskedjen az ügyben belső vizsgálatot elrendelni.

Várom Miniszterelnök Úr megtisztelő válaszát.

Budapest, 2010. szeptember 16.

Tisztelettel:

Dr. Lázár János

Fidesz – Magyar
Polgári Szövetség

Megszakítás