Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Kétszázötven vásárhelyi sírját keresik

Szenti Tibor
vezetésével történészek járják Hódmezővásárhely temetőit. Közel 250 jeles
vásárhelyi nyughelyét keresik, olyan polgárokét, akik fontos szerepet játszottak
a város történelmében. Felmérik a síremlékek állapotát és javaslatot tesznek
megóvásukra a közgyűlésnek. A Sírrehabilitációs bizottságnak azonban nem csupán
a „terepen” van nehéz dolga: a szakembereknek a jogszabályok sűrűjében is
boldogulniuk kell.

Hódmezővásárhely
önkormányzatának februári rendes közgyűlésén a testület létrehozta a
Sírrehabilitációs bizottságot, melynek feladata, hogy a város temetőiben nyugvó
jeles személyek sírjait felkutassa és a javaslatot tegyen ezek megóvására,
felújítására. A bizottságot vezető Szenti Tibor író, néprajzkutató
sajtótájékoztatóján elmondta: sok olyan síremlék van, amely komoly felújításra
szorul, de akadnak olyan sírkövek is, amelyek árván maradtak: a hantot élő
hozzátartozó hiányában senki nem váltotta meg, nem gondozta, így már végleg
eltűnt.

– A város összes
temetőjét végigjárjuk, fényképezünk és a jeles személyek életrajzát mellékelve
javaslatot teszünk a nyughelyek megóvására a város közgyűlésének. Ennek több
módja is lehet: néhány esetben az újratemetés jelent megoldást, míg más
esetekben in situ, vagyis helyben kell rehabilitálnunk az emlékeket. Azokból a
sírokból, amelyeket át kell helyeznünk, a Kincses Temetőben egy Panteont
szeretnénk létrehozni. Találtunk sajnos már a hantjától elszakadt sírköveket is,
ezekből egy lapidárium felállítását tervezzük, mivel komoly értékekről van szó:
az ilyen sírkövek sokszor anyagukban is értékesek, de helytörténeti értékük, és
a rájuk vésett versek miatt a művészeti értékük is kimagasló – mondta el a
bizottság vezetője. Szenti Tibor szerint a munka nagyon kiterjedt és a
legkevésbé sem látványos, azaz a bizottság feladata nem a temetők gondozása,
hanem kizárólag a levéltár és történészek által javasolt 248 jeles vásárhelyi
sírjának védelme.

A
Sírrehabilitációs bizottság munkája azonban a jogi hátteret tekintve is
összetett. A sajtótájékoztatón résztvevő dr. Ambrus Norbert elmondta: a sírok
felett az örökösök rendelkeznek, ezek hiányában pedig a temetőket birtokló
egyházak.

– Fel kell
kutatnunk, hogy élnek-e örökösök, amennyiben már nem, úgy az egyházakkal kell
együttműködnünk, hiszen az önkormányzat idegen tulajdonba nem ruházhat be –
fogalmazott a Polgármesteri Hivatal Jogi irodájának vezetője, hozzátéve: komoly
helytörténeti értékek védelme a cél, ezért partnerségre törekszünk minden
érintettel.

Megszakítás