Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Kiadó bérlakások

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata meghirdeti az alábbi megüresedett bérlakásait ideiglenes elhelyezés céljára érvényes
lakáskérelemmel rendelkező pályázók számára.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata meghirdeti az alábbi megüresedett bérlakásait ideiglenes elhelyezés céljára érvényes
lakáskérelemmel rendelkező pályázók számára:

Szegfű
utcai – 2 db 34 m2 (1 szoba) összkomfortos

Dr.
Rapcsák András utcai 29 m2 (1 szoba) összkomfortos

Andrássy
úti 33 m2 (1 szoba) összkomfortos

Zrínyi
utcai 38 m2 (1 szoba) komfortos

Éva
utcai 55 m2 (2
szoba) összkomfortos

Mátyáshalom,
Tanya 95,5 m2 (2
szoba) komfort nélküli

A
dr. Rapcsák A. utcai lakásra
pályázatot azok nyújthatnak be, akik:

 • Hódmezővásárhely közigazgatási
  területén élnek,
 • munkaviszonnyal rendelkeznek,
 • munkaviszonyukat a bérlet időtartama
  alatt fenntartják,
 • rendszeres lakáscélú megtakarítást tudnak
  hitelt érdemlően igazolni (melynek minimális összege 20.000 Ft/hó),
 • magántulajdonú lakóingatlannal nem
  rendelkeznek.

Előnyt
élveznek azok, akik:

 • házastársa vagy élettársa is
  munkaviszonnyal rendelkezik,
 • házastársi kapcsolatban élnek,
 • az előtakarékosság összege
  meghaladja az előírt minimum összeget.

Az Andrássy úti lakás vonatkozásában a
bérleti díj piaci alapon kerül megállapításra, ennek mértéke 570 Ft/m2.

A pályázatok nyertesével az
Önkormányzat 24 hónap időtartamra bérleti szerződést köt az
1/1994.(01.17.) Kgy.sz rendeletben leírtak alapján.

Bővebb felvilágosítást és pályázati adatlapot
munkaidőben a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport munkatársai adnak a
Polgármesteri Hivatal fsz. 22. számú helyiségében.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010.
április 20.  (kedd) 16 00 óra

Megszakítás