Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Kiadó önkormányzati bérlakások

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata meghirdeti az alábbi megüresedett bérlakásait ideiglenes
elhelyezés céljára érvényes lakáskérelemmel rendelkező pályázók számára.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata meghirdeti az alábbi megüresedett bérlakásait ideiglenes
elhelyezés céljára érvényes lakáskérelemmel rendelkező pályázók számára:

Szegfű
utcai – 2 db 34 m2 (1 szoba) összkomfortos

Dr.
Rapcsák András utcai – 2 db 29 m2 (1 szoba) összkomfortos

Lázár
utcai 48 m2 (1 szoba) összkomfortos

Zrínyi
utcai 38 m2 (1 szoba) komfortos

Koszta
J. utcai 56 m2 (2 szoba) komfortos

A
dr. Rapcsák A. utcai és Lázár utcai lakásra pályázatot azok
nyújthatnak be, akik:

 • Hódmezővásárhely közigazgatási
  területén élnek,
 • munkaviszonnyal rendelkeznek,
 • munkaviszonyukat a bérlet időtartama
  alatt fenntartják,
 • rendszeres lakáscélú megtakarítást tudnak
  hitelt érdemlően igazolni (melynek minimális összege 20.000 Ft/hó),
 • magántulajdonú lakóingatlannal nem
  rendelkeznek.

Előnyt
élveznek azok, akik:

 • házastársa vagy élettársa is
  munkaviszonnyal rendelkezik,
 • házastársi kapcsolatban élnek,
 • az előtakarékosság összege
  meghaladja az előírt minimum összeget.

A pályázatok nyertesével az Önkormányzat
24 hónap időtartamra bérleti szerződést köt az 1/1994.(01.17.) Kgy.sz
rendeletben leírtak alapján. A Lázár utcai lakásra 5 éves időtartamra kerül
szerződés megkötésre.

Bővebb felvilágosítást és pályázati
adatlapot munkaidőben a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport munkatársai
adnak a Polgármesteri Hivatal fsz. 22. számú helyiségében.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010.
július 29.  (csütörtök) 16 00
óra

Megszakítás