Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Kiadó önkormányzati üzlethelyiség a Kistópart utcában

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata bérbeadás céljából meghirdeti a Hódmezővásárhely, Kistópart u. 1. szám alatt található 97 m2 nagyságú
üzlethelyiségét 110.000
Ft./hó bérleti díj ellenében.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata bérbeadás céljából meghirdeti a Hódmezővásárhely, Kistópart u. 1. szám alatt található 97 m2 nagyságú
üzlethelyiségét 110.000
Ft./hó bérleti díj ellenében.

A
pályázatokat írásban kérjük benyújtani a Polgármester Hivatal
Lakosságszolgálati Iroda, Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoportja részére.

Több
pályázó esetén versenytárgyalás megtartására kerül sor. A versenytárgyalás
megtartásának időpontja: 2011.
szeptember 9. (péntek) 10.00 óra.

A
versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal földszint 22. hivatali helyisége

A pályázó a versenytárgyalás időpontjáról külön
értesítést nem kap, egyben tudomásul veszi a versenytárgyalás időpontját,
valamint helyét. További részletes információval készségesen állnak
rendelkezésükre a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda, Lakás és
Helyiséggazdálkodási Csoport dolgozói. / 06-62-530-187. /

A pályázat benyújtásának határideje:
2011. augusztus 31. (szerda) 12.00 óra

Megszakítás