Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Kiadó üzlethelyiség az Ormos Ede utcán

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata bérbeadás céljából meghirdeti a Hódmezővásárhely, Ormos Ede u. 13. szám alatt
található 32 m2
nagyságú üzlethelyiségét.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata bérbeadás céljából meghirdeti a

Hódmezővásárhely, Ormos Ede u. 13. szám alatt található 32 m2 nagyságú
üzlethelyiségét 20.000
Ft./hó bérleti díj ellenében.

A
pályázatokat írásban kérjük benyújtani a Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Iroda, Lakás és Helyiséggazdálkodási Csoportja részére.

Több
pályázó esetén versenytárgyalás megtartására kerül sor. A versenytárgyalás
megtartásának időpontja: 2010. június
14. (hétfő) 10.00 óra.

A
versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal földszint 22. hivatali helyisége.

A pályázó a versenytárgyalás időpontjáról külön
értesítést nem kap, egyben tudomásul veszi a versenytárgyalás időpontját,
valamint helyét. További részletes információval készségesen állnak
rendelkezésükre a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda, Lakás és
Helyiséggazdálkodási Csoport dolgozói.

62 / 530 – 187

A pályázat benyújtásának határideje: 2010.
június 11. (péntek) 12.00 óra

Megszakítás