Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Kiknek jelent majd segítséget a krízisalap?

A lakosságtól jogtalanul beszedett 5 milliárd egy részéből
krízisalapot hozott létre a kormány, amelyből a válság miatt nehéz helyzetbe
került polgárokat támogatnák. A rendelet azonban több helyen tartalmaz
hiányosságokat: jelenleg úgy tűnik, a válság miatt egészségügyileg is lehet
nehéz helyzetbe kerülni, amit ráadásul igazolni sem kell. A támogatásról dr.
Korsós Ágnest Hódmezővásárhely jegyzőjét kérdeztük.

A
közelmúltban napvilágot látott: a négy nagy áramszolgáltató – az ELMÜ az ÉMÁSZ,
az E-On Energiaszolgáltató Kft., és a DÉMÁSZ – a jogszabályban meghatározottnál
nagyobb mértékű árrést alkalmazva, közel 5 milliárd forinttal több pénzt szedtek
be a fogyasztóktól. A Magyar Energia Hivatal áprilisi határozata szerint az
összeg 60 százalékát közvetlenül a fogyasztóknak, 40 százalékát pedig a védendő,
illetve a szolgáltatásból kikapcsolt kisjövedelmű rászoruló áramfogyasztóknak
kellett volna visszafizetni. A fogyasztónként átlagosan 500 forint
visszafizetési kötelezettségről szóló határozatot július közepén azonban a
hivatal megváltoztatta: a fenti összeg 60 százalékát a krízisalapba kell
befizetniük a szolgáltatóknak, a 40 százalékát pedig a rászoruló lakosok
villamosenergia-fogyasztását támogató alapítványok egyikébe, vagy közhasznú
társadalmi szervezet számlájára kell utalniuk adományként.

A kormány
szándékai szerint a lakosságtól jogtalanul beszedett 60 százalékból létrejövő
krízisalap a gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe került lakosságnak nyújt
majd támogatást. A kormányrendeletben meghatározott támogatási rendszer azonban
több hiányosságot is tartalmaz. A támogatás menetéről, a kérelmekről és az
elbrálásról dr. Korsós Ágnest, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város jegyzőjét
kérdeztük.

– A
támogatáshoz szükséges űrlapokat az önkormányzat Népjóléti Irodáján lehet
átvenni, illetve leadni, de augusztus 1-jétől a város honlapjáról is
letölthető. A kérelem mellé minden igénylő kitöltési útmutatót is kap, amelyen
megtudhatja, milyen dokumentumokat kell csatolnia. A krízisalapba azok
pályázhatnak, akik 2008. szeptember 30-át követően elvesztették a munkájukat,
vagy az akkori jövedelmükhöz képest, több mint 20 százalékkal keresnek
kevesebbet,  a lakáscélú hitelük 20 százalékot meghaladó mértékben
megnövekedett, vagy akinek az egészségi állapota ezt indokolja. Ez utóbbival
pedig el is érkeztünk az első hiányossághoz, hiszen nem rendelkeznek az
egészségügyi állapot romlását igazoló dokumentációról, azaz, ha valaki úgy
gondolja, hogy a válság miatt megromlott az egészsége, és emiatt fordul a
krízisalaphoz, a hatályos rendelet szerint semmilyen igazolást nem kell
benyújtania, így azonban lehetetlenné válik az ellenőrzés – részletezte a
jegyző.

Dr. Korsós
Ágnes szerint a támogatás elbírálásának módja és a határidők is eltérnek a
közigazgatásban megszokott gyakorlattól.

– A
benyújtott kérelmeket a lakóhely szerint illetékes jegyzők ellenőrzik, majd 8
munkanapon belül – amennyiben minden tartalmi, formai kritérium teljesül –
támogatást javasolva továbbítják a Nyugdíj Biztosítási Igazgatóságnak, ahol 10
munkanapon belül születik döntés a támogatásról, illetve annak összegéről.
Ezt elküldik a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak, ami 5 munkanapon belül
gondoskodik a támogatás folyósításáról. Ez közel 1 hónap, de amennyiben nincs
meg egy szükséges igazolás, a kérelmezőnek 3 munkanapon belül pótolnia kell,
különben elutasításra kerül. Ha a kérelem nem felel meg a kritériumoknak a
település jegyzőjének kell elutasítania, a végső döntést azonban az állami szerv
hozza meg. Az önkormányzatok hivatalvezetői így abba a kellemetlen helyzetbe
kerülnek, hogy nem vehetnek figyelembe méltányossági szempontokat, nem
dönthetnek a kérelmek elbírálásáról, sem a megítélhető támogatás mértékéről,
azonban nekik kell a rászorulókat elutasítani – összegezte dr. Korsós Ágnes.

A
krízisalapból egyszeri, vissza nem térítendő támogatást családonként egy ember
kaphat, ennek összege 20 ezer és 50 ezer forint közé esik, különös méltánylásra
okot adó körülmény esetén legfeljebb 100 ezer forint lehet. Az adatlapokat
augusztus 1. és november 30. között kell leadni a Polgármesteri Hivatal
Népjóléti Irodáján.

Megszakítás