Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Kisebbségi Önkormányzati Választás 2010 – névjegyzékek

Tájékoztatom Önöket, hogy a Választási eljárásról
szóló törvény értelmében, 2010. május 31. napjáig minden választópolgár részére
el kell juttatnunk a kisebbségi
önkormányzati választásokkal kapcsolatos névjegyzék összeállítása érdekében
a szükséges tájékoztatást és
kérelemnyomtatványt tartalmazó levelet.

Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Választási eljárásról
szóló törvény értelmében, 2010. május 31. napjáig minden választópolgár részére
el kell juttatnunk a kisebbségi
önkormányzati választásokkal kapcsolatos névjegyzék összeállítása érdekében
a szükséges tájékoztatást és
kérelemnyomtatványt tartalmazó levelet.

Kérem Önöket, amennyiben kisebbségi önkormányzati
választáson részt kívánnak venni, a jelzett levél kézhezvételét követően a
szükséges kérelemnyomtatványt kitöltve a Polgármesteri
Hivatalban, a földszinten kihelyezésre kerülő gyűjtőládába2010.
június 15. napjáig juttassák vissza. bedobva

A gyűjtőládába helyezett nyomtatványok alapján tudjuk
elkészíteni azt a névjegyzéket, amely lehetővé teszi, hogy a törvényi
feltételek fennállása esetén a Helyi Választási Bizottság által meghatározott
időpontban az arra kijelölt szavazókörben kisebbségi önkormányzat/ok
választására sor kerülhessen.

Kisebbségi önkormányzati választáson választóként és
választhatóként azok a szavazati
joggal rendelkező polgárok vehetnek
részt, akik a nyomtatvány gyűjtőládába
helyezésével kérik valamelyik
kisebbségi névjegyzékbe vételüket.

Kérem Önöket, hogy a hónap második felében megérkező
választással kapcsolatos tudnivalókat tartalmazó levelet figyelmesen olvassák
el, és aki a jogszabályban meghatározott kisebbséghez tartozóként élni kíván
választójogával, az a nyilatkozat kitöltésével és gyűjtőládába helyezésével
kezdeményezze a kívánt kisebbségi névjegyzékbe vételét.

A
kisebbségi névjegyzék nem nyilvános, abba a Választási Iroda tagjain kívül csak a Helyi Választási
Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság tagjai, továbbá a névjegyzékbe vett
állampolgár (de csak a saját adatai megtekintése érdekében) nézhet bele. Az
abba felvételüket kérőkről a névjegyzéken kívül egyéb nyilvántartást nem
vezetünk, a névjegyzék pedig a választást követően, a törvényben előírtak szerint,
megsemmisítésre kerül. A névjegyzékből adatszolgáltatás csak a jelentkezők
létszámáról történhet.

Dr.
Korsós Ágnes

jegyző

Megszakítás