Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Kísérlet helyszíne lesz Tabán vagy Tarján

A hódmezővásárhelyi oktatási rendszer átalakítása
jelentős mértékben érinti Tarján városrészt – mondta el a január 30−án
a Kossuth Olvasókörben tartott fórumon Tóthné Kecskeméti Katalin.

A települési képviselő kifejtette, hogy a Pálffy Utcai Óvoda teljes
felújítását tervezi az önkormányzat, és a Pál utcai anyaintézmény is
átszervezésre kerül. A Szántó Kovács János Általános Iskola megszűnik,
az ide járó gyerekek szülei a város egész területéről választhatnak
iskolát. A Szék utcai iskolaépület azonban megtartja funkcióját, a
következő tanévtől az Aranyossy Ágoston Általános Iskolának ad helyet.
A fórumon szóba került dr. Lázár János polgármester országgyűlési
képviselőként felvett költségtérítése is. Dr. Kószó Péter leszögezte,
nem helyes, hogy egy olyan ember zsebében kotorásznak, aki minden
munkajutalmát gyermekétkeztetésre fordította, és legutóbb 32 milliárd
forintos befektetőt hozott a városba. Az alpolgármester szerint a
költségtérítés körüli felhajtás is része annak a kampánynak, amelynek
célja, hogy összeugrassa az embereket.
A fórumon megjelentek közül
többen szeméttel kapcsolatos panasszal érkeztek. A szemetesek ürítése
közben megsérült kukákról dr. Kovács Pál, a Jogi-Közgazdasági Iroda
vezetője elmondta, az edényzet az A.S.A. Köztisztasági Kft. tulajdona,
ha ezt ők törik össze, kötelesek kicserélni.
A szelektív
hulladékgyűjtésről szintén az irodavezető szólt. Közölte, hogy
Tarjánban vagy Tabánban várhatóan áprilistól kísérleti jelleggel
szelektív gyűjtőzsákokat vezetnek be a gyűjtőszigetek helyett. Az
egyéni gyűjtést 3-6 hónap tapasztalatai után terjesztenék el a
városban, a szigeteket a magasházas övezetbe helyezve át.
Az Észak
utca 90-92. szám előtt újra és újra feltornyosuló szemét kapcsán Rárósi
Imre települési képviselő kijelentette, hogy a zárható csilletároló sem
jelentene megoldást. Véleménye szerint névre szóló kukákat kellene
kirakni, és emellett térfigyelő kamera kihelyezésén is el kell
gondolkodni, hogy megfékezzék az illegális szemételhelyezést.

forrás: http://www.promenad.huwww.promenad.hu

Megszakítás