Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Kitüntetések átadása a Szociális Munka Napja alkalmából

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelete alapján a Közgyűlés „Hódmezővásárhely Szociális Ügyének Szolgálatáért” kitüntetést adományozhat azoknak a személyeknek, akik

a) személyes gondoskodást nyújtó alap-és/vagy szakosított ellátás területen,

b) legalább 15 éven keresztül kiemelkedő eredményességgel dolgoztak, és

c) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén legalább 5 éves szakmai működéssel rendelkeznek.

Ezúttal sajnos a covid-helyzetre tekintettel óvatossági okokból idén csak szűk körben tartottuk meg a díjátadót. A mai napon ketten vehették át Dr. Márki-Zay Péter polgármestertől ezt az elismerést és a vele járó pénzjutalmat.

„Nagy dolgokra nem mindenki képes. De kis dolgokat nagy szeretettel bármelyikünk megtehet.” – idézte beszédében a polgármester Teréz anyát. A szociális szférában dolgozók megbecsültsége sajnos hagyományosan nagyon alacsony volt Magyarországon, és sokszor az erkölcsi is hiányzott. Az elvándorlást csak bérrendezéssel lehet megállítani, ezért üdvözöljük, hogy január elsejétől 20 %-os béremelést kapnak a területen dolgozók, hangsúlyozta Márki-Zay Péter.

„Azt szeretnénk, ha mindenhol ilyen emberek, nem egyszerű parancskövetők dolgoznának, hanem olyanok, akik igenis ésszel, felelősséggel gondoskodnának, gondolkodnának arról, hogy mi az ott élő emberek érdeke.”- emelte ki az egyik kitüntetett, Korsós Sándor méltatásában a polgármester.

Idén a következők részesültek kitüntetésben:

Nagy Mária – A HTKT Kapcsolat Központ Kovács-Küry Időskorúak Otthonának gerontológiai gondozója.Nagy Mária nagyon fiatalon került a hódmezővásárhelyi szociális ellátórendszerbe. Immár 30 éve dolgozik a hódmezővásárhelyi (Kovács-Küry) Időskorúak Otthonában. Apró lépésekkel jutott előre az évek során, folyamatosan képezte magát. Először szociális ápoló és gondozó szakképesítést szerzett, majd leérettségizett és az idősgondozásban nagyon hasznos gerontológiai gondozó képesítésre is szert tett.Hosszú évek óta az intézmény gyógyszertárában magas szintű felkészültséggel végzi munkáját. Jelentős szerepe van abban, hogy a dokumentációk mindig naprakészek, a gyógyszertár raktárkészlete precízen vezetett, illetve az ellátottak mindig pontosan kapják meg a gyógyszereiket.Munkáját lelkiismeretesen, türelemmel, szakmai hozzáértéssel végzi. Biztos pontja a patikának.Munkája során nagyon jó kapcsolatot alakított ki az osztályon dolgozó nővér kollégáival a zavartalan ellátás érdekében.Marikának határozott fellépése van, rendkívül szókimondó személyiség. Fiatal kollégáit felkarolja, felkészíti őket, az évek során szerzett tapasztalatait átadja számukra. Munkatársai szívesen dolgoznak vele a patikai teamben. Felettesei, kollégái mindig számíthatnak rá.Munkaszeretete, szakmai elhivatottsága követendő példa a szakmában dolgozók számára.

Kenézné Kopornyik Judit – A HTKT Kapcsolat Központ Egyesített Bölcsőde szaktanácsadója-bölcsődevezetője:Kenézné Kopornyik Judit nem egy telephelyen, de egy szakmában eltöltött 35 év munkája elismeréséül javasoljuk erre a kitüntetésre.1986-ban, a középiskolai tanulmányai befejezése után a régi Lenin utcai Bölcsődében kezdett el dolgozni (a mai gyermekkönyvtár épülete), bölcsődei gondozónőként. A bölcsőde bezárása, és gyermekei megszületése után, a Hóvirág utcai módszertani bölcsődében folytatta munkáját. 2004-ben, harmadik gyermeke születése után az Oldalkosár utcai Bölcsődében csoportvezető kisgyermeknevelőként segítette a gyermekek fejlődését és a munkatársai munkáját. Munka mellett elvégezte a bölcsődei szakgondozó képzést, a pedagógia szakos nevelő – főiskolát, gyermekjóléti alapellátás szakvizsgát, majd a gyakorlatvezető mentorpedagógus képzést is. A 2009-ben, az Oldalkosár utcai Bölcsődére kiírt, bölcsődevezetői pályázatát elfogadták, így ennek a bölcsődének a vezetőjeként dolgozott tovább. 2010 decemberétől, bölcsődei szaktanácsadóként szervezte, ellenőrizte mind a két bölcsőde (Oldalkosár utcai, Hóvirág utcai) munkáját. 2010-11-ben az Oldalkosár utcai Bölcsőde felújításában, bővítésében tevékeny szerepet töltött be. Majd az Oldalkosár utcai Bölcsőde, vezetőjének nyugdíjba vonulása után, a Bölcsődevezető feladataiban is kiemelkedően teljesített. Számára az első és legfontosabb mindig a kisgyermek volt. Magatartását mindig a gyermekek iránti őszinte érdeklődés és szeretet jellemezte. Ebben a védtelen korban sok-sok kisgyermek identitását megalapozta. Vezetői és környezete is példaértékűnek minősítették a munkáját. Az emberséges magatartása, valamint munkája révén, elismerték, hiteles szakemberként fogadták. Amikor felkérték a felnőttképzésben a kisgyermeknevelők oktatására, megfelelő szakmai tudással és örömmel végezte ezt a feladatot is.Közösségi értékeket hozott létre, vezetőként felelősséget érzett a jó munkahelyi légkör, a szakmai képzések biztosításáért. Felkarolta a hátrányos helyzetű családokat, akik bölcsődébe hozták gyermekeiket. A társintézményekkel együtt nyújtott segítséget nekik. A városi és alapítványi rendezvények tevékeny résztvevője volt, sok kisgyermek arcára csalt örömteli mosolyt kreatív arcfestésével. Rugalmasan alkalmazkodott a megváltozott társadalmi és szülői igényekhez.A Közgyűlés 941/2021. (XI.08.) határozata értelmében „Hódmezővásárhely Szociális Ügyének Szolgálatáért” Emléklapot adományoz: Ritz Judit főigazgatónakKorsós Sándor igazgatónak.

Ritz Judit – A Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató főigazgatója:15 év egészségügyben eltöltött év után, 1993-ban került a szociális területre, mint a szegedi Bálint Sándor Szeretetotthon létrehozója és vezetője. Az országban elsőként Auditálták intézménye minőségirányítási rendszerét, amely a legmagasabb szintű ellátást biztosítja az intézmény ellátottjai számára. Munkáját országos szinten ismerik, elismerik. 2011-ben a Szeged-Csanádi Egyházmegye a szociális ellátás területén nagyobb szerepet vállal. Ennek a nagyobb szerepvállalásnak egyik megnyilvánulása a Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató létrehozása, beillesztése egy nagy intézményrendszerbe, amelynek legfőbb irányító testülete a szociális főigazgatóság, élén a kinevezett főigazgatóval Ritz Judittal. A 2011-ben létrehozott Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató az idei év július elsején ünnepelte létrehozásának és működésének 10. évfordulóját. A szolgáltató végzi a város szociális alapellátásának a jelentős részét, a visszajelzések alapján közmegelégedésre. Ennek a megelégedésre okot adó tevékenységet végző intézményrendszernek a létrehozója és irányítója, a szemléletváltás, a jó munkahelyi légkör kialakítója és fáradhatatlan „motorja” Ritz Judit főigazgató.

Korsós Sándor – A Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató igazgatója Középiskolai tanulmányait 1977-81 között végezte Szentesen a Pollák Antal Erősáramú Ipari Szakközépiskolában, ahol sikeres érettségi vizsgát tett. Első munkahelye a hódmezővásárhelyi Metripond Mérleggyár volt, ahonnan 1984-ben vonult be sorkatonai szolgálatra, majd leszerelése után 1986-tól ott dolgozott villanyszerelőként. 1986 márciusától a HÓDIKÖT Szolgáltató leányvállalatához, majd 87 októberétől a CSOMIÉP-hez került és 1990 mint vezető szerelő állt alkalmazásban.1990 októberétől a Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház művese állomásán dolgozott 1996-ig az egység privatizálásáig. 2001-ben jelentkezett az egészségügyi főiskolai kar általános szociális munkás szakára. 2002-től a Kagylóhéj Gyermekjóléti és családsegítő szolgálatnál dolgozott.2007-ben oklevelet szerzett a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar szociálpolitika szakán.2010-ben Komplex Rehabilitációs Mentor képzettséget szerzett.Később a hajléktalan szálló vezetőjeként dolgozott, majd 2012-ben kinevezik a Badalik Bertalan szociális szolgáltató igazgatójának. Több évtizede dolgozik a hajléktalan ellátásban, munkáját önfeláldozással, empátiával végzi.

A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város fenntartásában működő szociális ellátást biztosító intézmény 215 dolgozója kapott polgármester úr által aláírt emléklapot, valamint édes és sós aprósüteményt.

– Védőnői Szolgálat – 20 fő

– Anya-gyermek és Csecsemővédelem – 2 fő

– Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Központ – 16 fő

– Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Szolgálat – 10 fő

– CSODAHÁZ Foglalkoztató Napközi – 11 fő

– Központi Irányítás – 10 fő

– Kovács-Küry Időskorúak Otthona – 61 fő

– Egyesített Bölcsődei Intézmény – 64 fő

– Székkutas Házi Segítségnyújtás – 2 fő

– Szociális étkeztetés – 1 fő

– Tanyagondnoki Szolgálat – 1 fő

– Mindszent Család- és Gyermekjóléti Szolgálat – 2 fő

– Mindszent Nappali Ellátás – 2 fő

– Mindszent Házi Segítségnyújtás – 4 fő

– Mindszent Idősek Otthona – 9 fő

Minden kitüntetettnek nagy szeretettel gratulálunk, és hálás szívvel köszönjük nekik, valamint minden, a szociális szférában dolgozónak – azoknak is, akikről név szerint senki nem emlékezik meg – a sokszor nehéz körülmények között végzett, sok áldozattal járó munkájukat!

Ezenkívül szeretettel osztjuk meg Dr. Berényi Károly alpolgármester facebook-posztban közzétett megemlékező szavait a Szociális Munka Napja alkalmából: https://www.facebook.com/karoly…/posts/586083646063130

Forrás: Hódmezővásárhely Város gyorshír szolgálata

Megszakítás