Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Kodály Zoltán és Zrínyi utcákat összekötő belterületi gyűjtőút felújítása és építése DAOP-3.1.1/B-09-2009-0056

Kodály Zoltán és Zrínyi utcákat összekötő belterületi gyűjtőút felújítása és építése DAOP-3.1.1/B-09-2009-0056

A tervezett beruházás egyrészt Hódmezővásárhely, Kertváros városrésze fő gyűjtő útjának a Kodály Zoltán utca útburkolatának felújítási- és megerősítési munkálataira, másrészt a Kodály Zoltán utca Királyszék utcáig tartó új szakaszáig építési munkálataira irányul – a Királyszék utca, Zrínyi utcai kereszteződésig.

A tervezett építendő és felújítandó szakaszok egymással összefüggő útszakaszok, a Kodály Zoltán utca Hódmezővásárhely, Kertváros városrészének fő gyűjtő útja (jelentős városi forgalmat lebonyolító gyűjtőút), ezért a beruházás megvalósulása esetén erősítené a városrész útjainak hálózati jellegét, javítaná az egyes városrészek megközelíthetőségét, illetve az azok közötti könnyebb és gyorsabb átjárhatóságot. Emellett nagyban segítené az érintett területen található célállomások (pl.: kórház, iskola, óvoda) biztonságosabb megközelíthetőségét is.

HOSSZÚ TÁVÚ CÉLkitűzés:

  • a térségközponti funkciók fejlesztésére, térsége gazdaságfejlesztésére.
  • a közlekedési kapcsolatok és az elérhetőség javítása.
  • a megnövekedett forgalom kihívásainak való megfelelés.

KÖZÉPTÁVÚ CÉL:

  • komplex közlekedési rendszer kialakítása, BIZTONSÁGOS, GYORS, BALESETMENTES, pormentes közlekedés.
  • gyűjtő utak kiépítése, a meglévő hálózat felújítását, jelen projekt mind építést, mind pedig felújítást is tartalmaz, mely illeszkedik a város közúthálózat-fejlesztési elképzeléseihez.


KÖZVETLEN CÉLUNK:
Kertváros és Tarján, Tabán városrész közúti kapcsolatát jelenleg a Hunyadi utcán illetve a Belvároson keresztül történik. Figyelembe véve az érintett városrészek népességét (közel – 17. 587 fő),és a területen található forgalomvonzó létesítmények nagy számát, továbbá a lakossági igényeket, egyértelműen kijelenthető,hogy további nagy forgalom – áteresztő képességet biztosító nyomvonal kialakítása vált szükségessé.
ÖSSZESSÉGÉBEN a gyűjtőút-hálózat jelen projekt fejlesztése nagyban hozzájárul Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város KOMPLEX KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT – ának kialakításához. Az újonnan kiépített szakasz forgalomba helyezésével pedig megszűnik a túlzsúfoltság a Hunyadi utcán, illetve a Kossuth téren (Tornyai projekt!).
VÁRT SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEK:
Felújított út hossza: 684,33 fm
Épített út hossza: 443,77 fm
Projektben szereplő teljes hossz: 1128,1 fm
Az új szakasz esetében az elérhetőségi útvonal rövidülése: 80 %
A felújított szakasz esetében a elérési idő 4,5 perccel csökken
A meglévő útszakaszon jelenleg az Átlagos napi forgalom 5330 Egységjármű/nap (E/nap), az új nyomvonal megnyitásával 7402 E/nap.

2. Előzmények
A pályázat 2009. november 16-án került benyújtásra a Dél – Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség részére Dél – Alföldi Operatív Program önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése címen kiírt programra.
A Bíráló Bizottsági ülés 2010. február 25-én volt, Önkormányzatunk pályázata a nyertesek között volt. A támogató levél megérkezését követően a Támogatási szerződés aláírására 2010.augusztus 5-én került sor.

3. Pályázat műszaki tartalma
Kodály Zoltán utca FELÚJÍTÁS:
A meglévő út felülete helyenként hossz-, és keresztirányban repedezett, a burkolaton elöregedés, közművek környezetében lokálisan teherbírási elégtelenség mutatkozik, a lecsökkent teherbírású helyeken süllyedések, mozaikos repedések keletkeztek.
A szakasz kezdete – Ady E. utcai csomópontban tervezett körforgalmi csomópont – a szakasz vége a Pető F. utcai csomópont.
A felújítandó szakasz hossza 684,33 fm. A burkolat szélessége 7.00 m, a padkaszélesség átlagosan 1.00- 1.00 m. A tervezett szegély hossza: 2842,31 méter. Szélesítésre nem kerül sor, többlet forgalmi sáv kialakítással járó beavatkozás nem történik. Ívkorrekció nem lesz. A vonalvezetést a meglévő út nyomvonala határozza meg.
A burkolat-felújítás pályaszerkezete: 6 cm AC-11 aszfalt kopó réteg, 4 cm aszfalt marás; Pályaszerkezet csere esetén: 8 cm AC-22(F) aszfalt kötő réteg, Lokális alapcseréknél üvegszálas öntapadó aszfalterősítő rács (100 / 100 KN/m szakítószilárdságú ), 20 cm útalap, 20 cm homokos kavics védőréteg, Geotextília, teherbírás függvényében 20 cm vtg. talajcsere is szükséges lehet.
A felújítandó szakaszon 2 db öböl nélküli megállóhely található. A peronszigetek felújítását, illetve a kerékpárút melletti megállóhelyen egy fedett váró elhelyezését előirányoztuk. Autóbusz-megállóhely 4 cm vtg. szürke és piros térkő kerül elhelyezésre. u
ÉPÍTÉS:
Kodály Zoltán utca: A burkolat szélessége 7 m, a padkaszélesség átlagosan 1.00- 1.00 m.
Korona utcai lejáró út: A burkolat szélessége 3 m, a padkaszélesség átlagosan 0.60- 0.60 m. A Kodály Zoltán utca és a Korona utcai lejáró út esetében a megépítendő szakasz hossza együttesen 372,65 fm.
Királyszék utcai lejáró út: A burkolat szélessége 5 m, a padkaszélesség átlagosan 0.60- 0.60 m. A megépítendő szakasz hossza 71,12 fm.
Mindhárom szakasz esetében a pályaszerkezet a következő: 6 cm AC-11 (F) aszfalt kopóréteg, 8 cm AC – 22 (F) aszfalt kötőréteg, 20 cm útalap, 20 cm homokos kavics védőréteg.
Az újonnan épülő szakaszon szükség szerint kiemelt és süllyesztett szegélyek kerülnek beépítésre összesen 1859,4 méter hosszan. A felújítandó szakasz mentén egyaránt található gyalogjárda és kerékpárút is, az újonnan építendő szakasz mellé a biztonságos gyalogos forgalom levezetése érdekében beterveztük egyoldali gyalogjárda kiépítését, amely a kőfal felöli oldalon lesz. A járdát 1,20 m szélességben és 340 fm hosszúság. Parkosításra, utcabútor elhelyezésre és fasor telepítésre kerül sor. Az új szakaszon közvilágítás kiépítésére is sor kerül.

4. Költségek

Beruházás teljes költsége: 270.404.840,- HUF
Önkormányzati saját forrás: 27.040.484,- HUF (10 %)
Elnyert támogatás: 243.364.356,- HUF (90 %)

Az útépítési és a közvilágítási munkálatok elkészültek az új út 2010. évtől használhatóvá vált.

Egyéb tevékenységek:
Építési engedélyezési tervdokumentáció: Kodály Z. burkolat felújítás eng. terv; 53/2006 és a 36/2007 tszámú tervek korszűerűségi felülvizsgálata; Kodály Z. burkolat felújítás kiv. Terv.
Mintavételi és Minősítési terv elkészítése;
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása;
Mérnöki/műszaki ellenőri feladatok;
Nyilvánosság biztosítása;
Használatbavételi eljárás díja;
Könyvvizsgálói feladatok ellátása.

Megszakítás